Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Pożegnanie ze służbą asp. sztab. Jacka Szmigla

Asp. sztab. Jacek Szmigiel służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął 20 marca 1997 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Kłobucku na stanowisku ratownika.

Pracownikiem Centralnej Szkoły PSP został 1 listopada 2000 r. Asp. sztab. Jacek Szmigiel stale podnosił kwalifikacje zawodowe kończąc m.in. kurs obsługi drabin mechanicznych, kurs obsługi dźwigów, kurs sternika motorowodnego, kurs obsługi geofonów, kurs chemiczny, szkolenie z zakresu ratownictwa medycznego. Pracując w Szkolnej Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej zawsze wykazywał duże zaangażowanie problematyką zawodową biorąc czynny udział w szkoleniu kadetów CS PSP. Posiadając uprawnienia instruktora nauki jazdy zawsze służył pomocą i dobrą radą. Asp. sztab. Jacek Szmigiel ze swoich obowiązków służbowych wywiązywał się w sposób odpowiedzialny wykazując dużą dyscyplinę służbową. Wielokrotnie brał udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych oraz wyjazdach Szkolnej Grupy Technicznej. Podczas prowadzenia działań ratowniczych zawsze był opanowany, szczególną uwagę poświęcał działaniom prowadzonym przez kadetów, dla których jest wzorem fachowości i kompetencji.

Galeria zdjęć

Pożegnanie ze służbą asp. sztab. Jacka Szmigla
Pożegnanie ze służbą asp. sztab. Jacka Szmigla
Pożegnanie ze służbą asp. sztab. Jacka Szmigla
Pożegnanie ze służbą asp. sztab. Jacka Szmigla
Pożegnanie ze służbą asp. sztab. Jacka Szmigla

Additional information