Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Uczymy ucząc się. Udział st. kpt. Artura Wydry oraz mł. asp. Kamila Białego w 3 konferencjach naukowych

Funkcjonariusze Wydziału Nauczania – Taktyki Działań Ratowniczych, st. kpt. Artur Wydra oraz mł. asp. Kamil Biały jako prelegenci uczestniczyli w 3 konferencjach naukowych:

  1. VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Systemy Ratownicze a Bezpieczeństwo Cywilne i Wojskowe” zorganizowanej przez Akademię Wojsk Lądowych, w dniu 23.09.2021 r.
  2. XVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Pożary Wewnętrzne oraz HAZMAT i CBRNE” zorganizowanej przez Elamed Media Group w dniu 24.09.2021 r.
  3. III Śląskich Dniach Medycyny Stanów Nagłych zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych w dniu 02.10.2021 r.

W ramach prezentowanych referatów nasi wykładowcy przybliżyli uczestnikom zagadnienie organizacji dekontaminacji wstępnej i właściwej osób poszkodowanych. Przedstawili także wyniki obserwacji i doświadczeń dotyczących efektywności dekontaminacji wstępnej z wykorzystaniem wybranych innowacyjnych technik pomiarowych będących na wyposażeni CS PSP (tj. luminometria oraz GC/MS).

Galeria zdjęć

Uczymy ucząc się
Uczymy ucząc się
Uczymy ucząc się