Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Narada służbowo-szkoleniowa dla kadry kierowniczej ośrodków szkolenia Komend Wojewódzkich PSP

W dniach 28-29 września 2021 r. odbyła się narada służbowo-szkoleniowa dla kadry kierowniczej ośrodków szkolenia Komend Wojewódzkich PSP znajdujących się w obszarze nadzoru dydaktycznego Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Naradę otworzył bryg. Damian Hajdas – Zastępca Komendanta CS PSP w Częstochowie.

W naradzie udział brali:

 • st. bryg. Marek Poterek – Naczelnik Wydziału Nauczania CS PSP w Częstochowie,
 • bryg. Mariusz Przygoda – Zastępca Naczelnika Wydziału Nauczania CS PSP w Częstochowie,
 • bryg. Zdzisław Kołbasiuk – Główny Specjalista w Wydziale Nauczania CS PSP w Częstochowie,
 • bryg. Barbara Chojnacka – Naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP we Wrocławiu,
 • bryg. Robert Sałek - Naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP w Warszawie z siedzibą w Pionkach,
 • mł. bryg. Wiesław Eliasz - Naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP w Opolu,
 • st. kpt. Radosław Kozicki - Naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP w Warszawie,
 • st. kpt. Jacek Rus – Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia KW PSP w Łodzi,
 • mł. kpt. Adam Gawron - Naczelnik Ośrodka Szkolenia KW PSP w Katowicach,
 • kpt. Tomasz Michalik - Zastępca Naczelnika Ośrodka Szkolenia KW PSP w Katowicach.

Głównym celem narady było:

 • omówienie wyników nadzoru dydaktycznego z działalności dydaktycznej za 2020/21 rok,
 • sprawozdanie z przeprowadzonych wizytacji i hospitacji w podległych Centralnej Szkole ośrodkach szkolenia,
 • zasady prowadzenia dokumentacji szkoleniowej dotyczącej realizacji szkoleń w oparciu o programy zatwierdzone przez KG PSP w Warszawie,
 • realizacja działalności wspomagającej jako element doskonalenia zawodowego,
 • realizacja i przebieg szkoleń podstawowych oraz szkoleń podsumowujących.

Galeria zdjęć

Narada służbowo-szkoleniowa
Narada służbowo-szkoleniowa
Narada służbowo-szkoleniowa

Additional information