Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych

W dniu 18 marca 2022 roku zakończone zostało szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych realizowane w dniach 15-18 marca 2022 roku.

Szkolenie skierowane jest dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w celu przygotowania teoretycznego i praktycznego ratowników do skutecznego i bezpiecznego rozpoznania oraz prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych podczas zdarzeń w transporcie towarów niebezpiecznych (ADR, RID, ICAO, ADN, IMDG). Zajęcia były prowadzone przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej jak również przez zaproszonych specjalistów min.  w dziedzinie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

30 uczestników szkolenia po zaliczonym pozytywnie egzaminie otrzymało zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia. Podczas uroczystego zakończenia Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP bryg. Damian Hajdas wręczył stosowne zaświadczenia w obecności Zastępcy Naczelnika Wydziału Nauczania bryg. Mariusz Przygody i Zastępcy Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej st. kpt. Arkadiusza Omazdy.

Galeria zdjęć

Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych