Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Szkolenie specjalistyczne młodszych ratowników wysokościowych KSRG

W dniach 25.02-18.03.2022 r. odbyło się szkolenie specjalistyczne młodszych ratowników wysokościowych KSRG realizowane na obiektach Centralnej Szkoły PSP.

W ramach szkolenia odbyły się również wyjazdy terenowe w skały i jaskinie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Prowadzącym zajęcia był starszy instruktor ratownictwa wysokościowego KSRG asp. Michał Konarski z KW PSP Katowice.

W dniu 18 marca 2022 r. Zastępca Komendanta CS PSP bryg. Damian Hajdas wręczył indywidualne karty szkolenia czterem kadetom, którzy zostali skierowani na Centralny egzamin dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG. W uroczystym zakończeniu szkolenia uczestniczyli asp. Michał Konarski – starszy instruktor ratownictwa wysokościowego KSRG i zastępca Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej st. kpt. Arkadiusza Omazda.

W dniu 23.03.2022 r. do egzaminu przystąpiło 4 kandydatów, 4 zdało egzamin pozytywnie, co jest bardzo dobrym wynikiem, zważywszy na poziom trudności i procentowy odsetek zdawalności centralnego egzaminu wysokościowego.

Galeria zdjęć

Szkolenie specjalistyczne młodszych ratowników wysokościowych KSRG
Szkolenie specjalistyczne młodszych ratowników wysokościowych KSRG
Szkolenie specjalistyczne młodszych ratowników wysokościowych KSRG
Szkolenie specjalistyczne młodszych ratowników wysokościowych KSRG
Szkolenie specjalistyczne młodszych ratowników wysokościowych KSRG
Szkolenie specjalistyczne młodszych ratowników wysokościowych KSRG
Szkolenie specjalistyczne młodszych ratowników wysokościowych KSRG
Szkolenie specjalistyczne młodszych ratowników wysokościowych KSRG
Szkolenie specjalistyczne młodszych ratowników wysokościowych KSRG
Szkolenie specjalistyczne młodszych ratowników wysokościowych KSRG
Szkolenie specjalistyczne młodszych ratowników wysokościowych KSRG
Szkolenie specjalistyczne młodszych ratowników wysokościowych KSRG
Szkolenie specjalistyczne młodszych ratowników wysokościowych KSRG
Szkolenie specjalistyczne młodszych ratowników wysokościowych KSRG
Szkolenie specjalistyczne młodszych ratowników wysokościowych KSRG

Additional information