Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Msza św. z racji obchodów Dnia Strażaka w województwie śląskim

- Dziękujemy Bogu za ręce strażaków, które z odwagą, determinacją i poświęceniem ratują i podtrzymują poszkodowanych bliźnich - mówił na Jasnej Górze abp Wiktor Skworc podczas Mszy św. z racji obchodów Dnia Strażaka w województwie śląskim.

Uroczystość wpisała się w rok jubileuszowy 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej. Wyrażano wdzięczność za społeczne i patriotyczne zaangażowanie pokoleń strażaków, ich nieustanną troskę o dobro wspólne.

Mszy św. przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, homilię wygłosił abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki. Koncelebrowali bp Grzegorz Kaszak, ordynariusz sosnowiecki i biskup pomocniczy gliwicki Andrzej Iwanecki a także kapelani strażaków, w tym krajowy kapelan st. bryg. ks. Jan Krynicki.

W przededniu setnej rocznicy powrotu Górnego Śląska do Macierzy (22 czerwca 1922r.) w kazaniu abp Wiktor Skworc przypomniał o wielkim zaangażowaniu strażaków w działalność społeczno-wolnościową, jak udział w Powstaniach Śląskich, w tworzenie zrębów i tkanki odrodzonego państwa polskiego. Podkreślił, że praca obywatelska dla narodu i troska o dobro wspólne to wciąż wielkie dziedzictwo polskich strażaków, które jest kontynuowane przez kolejne pokolenie.

- Pielgrzymujemy przed Obraz Jasnogórskiej Królowej Polski, aby złożyć hołd obecności, modlitwy oraz oddać się pod macierzyńską opiekę Matki i Królowej - mówił abp Skworc. Wskazując na tytuł Maryi nazywanej Królową Pokoju podkreślił, że to także „błaganie, aby Matka Księcia Pokoju, Jezusa Chrystusa, uprosiła łaskę pokoju całej ludzkiej rodzinie, zwłaszcza w Ukrainie”.

Nawiązał do biblijnego obrazu walki Izraelitów z Amalekitami, kiedy to wzniesione ręce Mojżesza zapewniały przewagę i ostatecznie zwycięstwo. Oznaczały gest błagalnej modlitwy do Boga, który mógł dać wygraną. Zauważył, że tak też ręce strażaków ocalają, dodają ducha, tym którzy przeżywają swoją walkę o życie, mienie. - Kiedy mdleją ręce poszkodowanych pojawiają się wasze. Dziś dziękujemy Bogu za wasze ręce. Ręce strażaka to najczęściej pierwsze ręce które przychodzą z pomocą nie tylko w czasie pożaru, ale także coraz częściej w czasie kataklizmów pogodowych czy wypadków - mówił duchowny.

Wskazując na różne formy ratownictwa jak: biologiczne, chemiczne, medyczne, poszukiwawcze, radiologiczne, techniczne, wodne, metropolita katowicki podkreślił, że z rozlicznych obowiązków polscy strażacy wywiązują się wzorowo, o czym świadczy niesłabnące zaufanie społeczne. Zauważył, że na słowa najwyższego uznania zasługuje przede wszystkim dobrowolne poświęcenie się innym, mimo wysokiego ryzyka utraty życia czy zdrowia.

- Strażacy z Polski zdobyli sobie niezwykłą markę. Gratulujemy! – powiedział abp Skworc.

Zwracając się do strażaków zgromadzonych na uroczystości metropolita katowicki podkreślił, że są oni spadkobiercami pięknej historii i tradycji Straży Pożarnej województwa śląskiego. - Jest ona przechowywana przede wszystkim w waszej pamięci i w sercu, nie dla samego tylko przechowywania, ale również do przekazywania kolejnym pokoleniom strażackiej młodzieży. Temu pokoleniu mówię dziś jak św. Paweł do młodego Tymoteusza: trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz od kogo się nauczyłeś – powiedział hierarcha.

Kazanie zakończył życzeniami z pierwszego numeru „Strażaka Śląskiego” z 1928r.”: niech ducha jedności korporacyjnej, karność społeczną i ofiarność w imię miłości bliźniego, te szczytne hasła strażactwa, wzmaga dzień każdy w naszych szeregach, ku jak największemu pożytkowi, współobywateli i chwałę Ojczyzny. Tak nam dopomóż Bóg. Tak wam dopomóż Bóg i Jasnogórska Królowa Polski

Opracowanie: Mirosława Szymusik @JasnaGóraNews
Zdjęcia: Biuro Prasowe Jasnej Góry

Galeria zdjęć

Msza św. z racji obchodów Dnia Strażaka w województwie śląskim
Msza św. z racji obchodów Dnia Strażaka w województwie śląskim
Msza św. z racji obchodów Dnia Strażaka w województwie śląskim
Msza św. z racji obchodów Dnia Strażaka w województwie śląskim
Msza św. z racji obchodów Dnia Strażaka w województwie śląskim
Msza św. z racji obchodów Dnia Strażaka w województwie śląskim
Msza św. z racji obchodów Dnia Strażaka w województwie śląskim
Msza św. z racji obchodów Dnia Strażaka w województwie śląskim
Msza św. z racji obchodów Dnia Strażaka w województwie śląskim
Msza św. z racji obchodów Dnia Strażaka w województwie śląskim
Msza św. z racji obchodów Dnia Strażaka w województwie śląskim
Msza św. z racji obchodów Dnia Strażaka w województwie śląskim
Msza św. z racji obchodów Dnia Strażaka w województwie śląskim
Msza św. z racji obchodów Dnia Strażaka w województwie śląskim
Msza św. z racji obchodów Dnia Strażaka w województwie śląskim
Msza św. z racji obchodów Dnia Strażaka w województwie śląskim
Msza św. z racji obchodów Dnia Strażaka w województwie śląskim
Msza św. z racji obchodów Dnia Strażaka w województwie śląskim
Msza św. z racji obchodów Dnia Strażaka w województwie śląskim