Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Centralne Obchody Dnia Strażaka w Warszawie

W piątek 6 maja 2022 roku w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP i Świętego Józefa w Warszawie, odprawiona została Msza Święta koncelebrowana której przewodniczył ksiądz Biskup Romuald Kamiński w intencji polskich strażaków, uczestniczył w niej m.in. komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Andrzej Bartkowiak.

Na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie z udziałem najwyższych władz państwowych, odbyły się uroczystości Centralnych Obchodów Dnia Strażaka. Komendant Główny PSP generał brygadier Andrzej Bartkowiak złożył meldunek Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie, który przybył wraz z małżonką Agatą Kornhauser – Duda. Komendant Główny PSP przywitał gości, którzy przybyli na obchody m.in.: Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik wraz z ministrami resortu MSWiA, Poseł Zbigniew Chmielowiec Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Ambasador Grecji w Polsce, Szefowie służb mundurowych podległych MSWiA oraz wszystkich pozostałych uczestników uroczystości.

Po raz pierwszy w historii pododdziały Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadziły Uroczystą Odprawę Wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, którą poprzedziło odczytanie Apelu Pamięci. Zmiany posterunku honorowego dokonał mł. kpt. Kacper Cabała. Na posterunku honorowym stanęło 18 wyróżnionych funkcjonariuszy reprezentujących pododdziały zgromadzone na uroczystości. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele wszystkich korpusów: oficerowie, aspiranci, podoficerowie i szeregowi. Strażacy w służbie stałej i w służbie kandydackiej.

Podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka Prezydent RP Andrzej Duda wręczył ośmiu  oficerom nominacje generalskie. Na stopień generała brygadiera Państwowej Straży Pożarnej mianowany został nadbrygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny PSP. Do stopnia  nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej awansowani zostali: st. brygadier Krzysztof Ciosek – Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Piotr Filipek – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Grzegorz Janowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Jacek Kaczmarek– Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Marek Kamiński – Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Jarosław Tomczyk – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP, st. brygadier Piotr Socha – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP.  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik przekazał nowym generałom pamiątkowe szable.

Po raz pierwszy w historii PSP odbyła się także promocja oficerska prowadzona przez czterech generałów Państwowej Straży Pożarnej. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji aktu promocji 294 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej dokonali: Komendant Główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak oraz Zastępcy Komendanta Głównego PSP: nadbryg. Krzysztof Hejduk, nadbryg. Adam Konieczny, nadbryg. Arkadiusz Przybyła. Jako pierwszy promowany został tegoroczny prymus Szkoły Głównej Służby Pożarniczej st. ogn. mgr inż. Błażej Chyliński. Po zakończeniu promocji, ksiądz Biskup Wiesław Lechowicz, Ordynariusz Wojska Polskiego, udzielił błogosławieństwa wszystkim nowo promowanym oficerom. 

Następnie, głos zabrał Prezydent RP Andrzej Duda: "Strażacy cieszą się największym zaufaniem i szacunkiem społecznym. Dziękuję za służbę w kraju i poza granicami, gdzie tak pięknie nas reprezentowaliście niosąc pomoc."

Słowa podziękowania do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej skierował również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: "W imieniu swoim oraz ministra Mariusza Kamińskiego, chciałbym z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka życzyć Wam tylu powrotów z akcji, ile wyjazdów. Niech święty Florian, patron strażaków, ma Was w swojej opiece."

Komendant Główny PSP generał brygadier Andrzej Bartkowiak podczas przemówienia powiedział: "Chcę z cała mocą podkreślić, że do każdego z tych zadań, mimo, że jak sami Państwo widzą wachlarz działań jest bardzo szeroki, każdy polski strażak jest świetnie przygotowany. Mam tu na myśli zarówno kwalifikacje zawodowe, wyposażenie sprzętowe, ale również hart ducha, poziom empatii, ciepło i uśmiech, którego często oczekują poszkodowani. Dziś osiągnęliśmy stan, w którym każda jednostka ratowniczo-gaśnicza, niezależnie od tego w jak odległym zakątku się znajduj, posiada doskonały sprzęt, a ratownicy najwyższe kwalifikacje i świetne doświadczenie ratownicze."

Na tegorocznych Centralnych Obchodach Dnia Strażaka w Warszawie pośród wielu znamienitych osobistości znaleźli się wyjątkowi w tym czasie goście tj. strażacy z Ukrainy na czele z Szefem Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych gen. Siergiejem Krukiem, który w swoim przemówieniu skierował do zebranych słowa: "Mam dzisiaj wielki zaszczyt i doskonałą okazję podziękować wolnemu narodowi polskiemu, kierownictwu Państwa polskiego, kierownictwu Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkim funkcjonariuszom PSP i druhom ochotnikom za natychmiastowe i wymierne wsparcie od pierwszych dni wojny, za pomoc milionom Ukraińców, którzy znaleźli schronienie w Polsce oraz tym, którzy uczestniczą w dzisiejszej uroczystości. Braterstwo straży pożarnej nie ma granic i właśnie dlatego jestem tutaj obecny, abym mógł złożyć życzenia moim polskim kolegom z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka i 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej."

Następnie delegacja na czele z Prezydentem RP Andrzejem Dudą, złożyła wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Ostatnim elementem uroczystości była defilada pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej w oprawie muzycznej wykonanej przez Orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna pod kierownictwem Mirosława Chilmanowicza.

 

Serdeczne podziękowania za zdjęcia dla Stowarzyszenia Warszawska Grupa Luka&Maro oraz Piotra Zwarycza.

Galeria zdjęć

Centralne Obchody Dnia Strażaka w Warszawie
Centralne Obchody Dnia Strażaka w Warszawie
Centralne Obchody Dnia Strażaka w Warszawie
Centralne Obchody Dnia Strażaka w Warszawie
Centralne Obchody Dnia Strażaka w Warszawie
Centralne Obchody Dnia Strażaka w Warszawie
Centralne Obchody Dnia Strażaka w Warszawie
Centralne Obchody Dnia Strażaka w Warszawie
Centralne Obchody Dnia Strażaka w Warszawie
Centralne Obchody Dnia Strażaka w Warszawie
Centralne Obchody Dnia Strażaka w Warszawie
Centralne Obchody Dnia Strażaka w Warszawie
Centralne Obchody Dnia Strażaka w Warszawie
Centralne Obchody Dnia Strażaka w Warszawie
Centralne Obchody Dnia Strażaka w Warszawie
Centralne Obchody Dnia Strażaka w Warszawie
Centralne Obchody Dnia Strażaka w Warszawie
Centralne Obchody Dnia Strażaka w Warszawie
Centralne Obchody Dnia Strażaka w Warszawie
Centralne Obchody Dnia Strażaka w Warszawie

Additional information