Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie

Dnia 9 maja 2022 r. o godz. 12.00 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Obchody rozpoczął meldunek dowódcy uroczystości bryg. Marka Grabałowskiego złożony nadbryg. dr inż. Adamowi Koniecznemu - Zastępcy Komendanta Głównego PSP. Po złożeniu meldunku nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie hymnu państwowego oraz uczczenie minutą ciszy funkcjonariuszy, którzy odeszli na wieczną służbę.

Otwierając uroczystość Komendant Centralnej Szkoły st. bryg. Piotr Placek przemawiając do strażaków mówił m.in.: "Służba w szeregach Państwowej Straży Pożarnej jest trudna i odpowiedzialna. Wymaga hartu ducha, odwagi i poświęcenia w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi zgodnie z mottem "Bogu na chwałę ludziom na pożytek". Bycie strażakiem to honor i zaszczyt, a mundur zobowiązuje do godnego zachowania i odpowiedniej postawy. Strażacy pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej muszą stale kształcić się, podnosić swoje kwalifikacje, by sprostać  stawianym wymaganiom”.

W swoim przemówieniu nadbryg. dr inż. Adam Konieczny - Zastępca Komendanta Głównego PSP zwracając się do strażaków oraz pracowników cywilnych podkreślał, że: „zadania, które na co dzień stoją przed całą formacją Państwowej Straży Pożarnej, wymagają osób oddanych służbie, dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach. W swoim przemówieniu podkreślił również, że trudne i odpowiedzialne zadania mogą realizować jedynie strażacy z odpowiednim poziomem wiedzy, doświadczeniem i sprawnością fizyczną”. Komendant zaznaczył, że ważną rolę, jaką pełni Centralna Szkoła w strukturach organizacyjnych PSP jest zasługą wszystkich pracowników Szkoły, bo to dzięki ich zaangażowaniu, na pożarniczej mapie Polski rozwija się Szkoła z wielkimi perspektywami i możliwościami.

Odznaczeni i awansowani na wyższe stopnie służbowe zostali:

Złotą Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

 1. st. bryg. Placek Piotr
 2. st. bryg. Borówka Paweł

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”

 1. kpt. Boral Michał
 2. asp. Gawron Damian

 

Decyzją Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przyznane zostały odznaczenia dla funkcjonariuszy Centralnej Szkoły PSP:

Brązowym medalem za zasługi odznaczony został:

 1. bryg. Roman Ławiński
 2. st. kpt. Artur Wydra

Odznaką Błękitnego Krzyża WOPR odznaczony został:

 1. bryg. Karol Majdzik


Awanse na wyższe stopnie służbowe:

Brygadiera:

 1. WOJTANIA Jarosław
 2. SALETA Marta
 3. GRABAŁOWSKA Alicja
 4. MAJDZIK Karol

Młodszego brygadiera:

 1. OMAZDA Arkadiusz
 2. KOŁBASIUK Magdalena

Starszego kapitana:

 1. BASIAK Mariusz
 2. GONERA Piotr

Kapitana:

 1. BORAL Michał
 2. LUBCZYK Wojciech
 3. MINKINA Adam
 4. WĘGRZYN Piotr

Starszego aspiranta:

 1. AUGUŚCIK Mateusz
 2. BROŻYNIAK Jędrzej

Aspiranta:

 1. NICZKE Aleksander

Sekcyjnego:

 1. KOWALCZYK Przemysław
 2. TUREK Paweł

Starszego strażaka:

 1. KAMIŃSKA Kamila

 

Na podstawie art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej, wymienionym funkcjonariuszom z dniem 4 maja 2022r. nadaję stopień:

Starszego strażaka:

 • BROL Szymon
 • KURZAWA Krystian
 • KUBIK Michał
 • LATO Łukasz
 • LECHNIK Jakub
 • MADEJCZYK Bartosz
 • MARKOWICZ Daniel
 • MALITKA Andrzej
 • MISZCZYK Grzegorz
 • MATUSZ Konrad
 • PAJĄK Szymon
 • MERTA Jakub
 • PŁESKA Bartłomiej
 • MICHOWICZ Kacper
 • ZAWADA Rafał
 • NIKOLAJCZYK Marcel
 • DOBIECH Konrad
 • OŚLIZŁO Filip
 • JANUS Dominik
 • TOMANEK Józef
 • KARKOSZKA Adrian
 • RAKOCZY Jacek
 • KORCZYK Łukasz
 • SŁAWIŃSKI Daniel
 • KOWALSKI Patryk
 • TRZCIŃSKI Patryk
 • KOZIELSKI Marcin
 • WÓJCIAK Mateusz

 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za szczególne zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych przyznał nagrodę niżej wymienionej:

 1. bryg. Zalejska Ewa

 

Komendant Główny Państwowej Straży za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych przyznał nagrody z okazji Dnia Strażaka niżej wymienionym funkcjonariuszom Centralnej Szkoły PSP:

 1. bryg. Radosław Żurek
 2. asp. Gawron Damian

 

Wręczone zostały również dyplomy z okazji 30-lecia Państwowej Straż Pożarnej. Otrzymali je:

 1. st. bryg. Paweł Borówka
 2. bryg. Jarosław Jankowski
 3. asp. sztab. Sławomir Michalik
 4. Pan Jacek Rybak

Dzień Strażaka w CS PSP zaszczycili swoją obecnością:

 • Zastępca Komendanta Głównego PSP Pan nadbryg. Adam KONIECZNY
 • W imieniu II V-ce Wojewody Śląskiego Pana Roberta Magdziarza – Kierownik częstochowskiego Oddziału Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Inspektor Wojewódzki Pani Jolanta CHŁĄDZYŃSKA oraz Pani Sylwia BEDNARSKA
 • Śląski Kurator Oświaty Pani Urszula BAUER
 • W imieniu Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwigi WIŚNIEWSKIEJ - Pan Marcin WOŚ
 • W imieniu Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Pani Lidii BURZYŃSKIEJ – Dyrektor Biura Pani Karolina DOMINIK-KOŚCIAŃSKA
 • Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mariusz TREPKA
 • Kustosz Jasnej Góry Ojciec Waldemar PASTUSIAK
 • Ojciec Marcin CIECHANOWSKI - Podprzeor z Jasnej Góry
 • Kapelan Ewangielicko Augsburski Strażaków - ks bryg. Adam GLAJCAR
 • Opolski Komendant Wojewódzki PSP Pan st. bryg. Krzysztof KĘDRYK
 • Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Arkadiusz KRZEMIŃSKI
 • Komendant Miejski PSP w Gliwicach Pan st. bryg. Roman KLECHA
 • Komendant Szkoły Aspirantów PSP Kraków Pan bryg. Marek CHWAŁA
 • Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa Pan mł. bryg. Rafał JURECZKO
 • Komendant Miejski PSP w Częstochowie Pan bryg. Marek RADOSZ
 • Zastępca Komendanta Powiatowego w Myszkowie Pan st. kpt. Mateusz NOCUŃ
 • Komendant Powiatowy PSP w Kłobucku Pan mł. bryg. Karol WERS
 • Komendant Miejski Policji w Częstochowie Pan mł. insp. Dariusz KIEDRZYN
 • Zastępca Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Częstochowie Pan mjr Jacek MICHAŁOWSKI
 • Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Pani płk Magdalena KNAPIK
 • Dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie Pan podinsp. Andrzej NOWAK
 • Zastępca ds. logistycznych Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Pan mjr SG Grzegorz DROŻYŃSKI
 • Zastępca Dowódcy 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej Pan ppłk Piotr MAJEWSKI
 • Przedstawiciel Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach Pan Adam KURUS
 • Prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie Pan dr hab. prof. UJD Zygmunt BĄK
 • Kanclerz Politechniki Częstochowskiej Pan dr inż. Arkadiusz KOCISZEWSKI
 • Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Pan dr hab. inż. Marcin SOSNOWSKI
 • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Katowicach Pan Piotr GRAZDA
 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie Pan dr n. med. Dariusz NOWICKI
 • W imieniu Dyrektora OKE Jaworzno Pana Roberta WANICA – Egzaminator w Wydziale Egzaminów Zawodowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie Pani Katarzyna WYRWAS
 • Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie Pani Elżbieta DOROSZUK
 • Przewodniczący Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność Pan Jacek STRĄCZYŃSKI
 • Prezes Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Pan Krzysztof ZBROJKIEWICZ
 • Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach Regionalnego Zarządu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Pan Stefan MOJŻESZEK
 • Zastępca Dyrektora KRUS Częstochowa Pan Krzysztof SOSNOWSKI
 • Zastępca Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Pan Tomasz WIEKIERA
 • Dyrektor Biura Zamiejscowego Urząd Marszałkowski Pan Adam MARKOWSKI
 • Prezes Stowarzyszenia Sparta Pan Maciej JANOWSKI
 • Właściciel Przedsiębiorstwa SEMEX w Częstochowie Piotr FERTACZ

List Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Szymona Giżyńskiego

List Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwigi Wiśniewskiej

List Senatora Rzeczypospolitej Polskiej dr Ryszarda Majera

List Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Lidii Burzyńskiej

List Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

List II Wicewojewody Śląskiego

List Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

List Komendanta Szkoły Policji w Katowicach

List Śląskiego Kuratora Oświaty

List Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

List Komendanta Powiatowego PSP w Lublińcu

List Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Katowicach

List Rektora-Komendanta Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

List Komendanta Szkoły Specjalistów Pożarnictwa - Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu

List Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu

List Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie

List Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie

List Przewodniczącej Oddziału PZITB w Częstochowie


Z tego miejsca dziękujemy wszystkim osobom, instytucjom, od których otrzymaliśmy listy okolicznościowe z życzeniami z okazji Dnia Strażaka.

Specjalne podziękowania składamy na ręce Pana Dawida Pacia z Jasnogórskiej Orkiestry Dętej, który to grając na trąbce uświetnił Dzień Strażaka w CS PSP.

Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie Pan st. bryg. Piotr Placek wraz ze swoimi zastępcami składa serdeczne podziękowania wszystkim obecnym na uroczystości strażakom i gościom. Podziękowania kierowane są również do wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Szkoły za przygotowanie i organizację uroczystego Dnia Strażaka w CS PSP.

Galeria zdjęć

Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie

Additional information