Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Warsztaty z zakresu detekcji skażeń chemicznych

Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w dniach 11-12 maja zorganizowała warsztaty z zakresu detekcji skażeń chemicznych.

Warsztaty były skierowane głównie dla kadry dydaktycznej szkół i ośrodków szkolenia Państwowej Straży Pożarnej. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzili wykładowcy Wydziału Nauczania CS PSP: st. kpt. mgr inż. Artur Wydra i mł. asp. mgr Kamil Biały oraz wykładowca zewnętrzny, Pani Ewa Korbiel.

Podczas warsztatów przedstawiono metody identyfikacji skażeń czynnikiem chemicznym, biologicznym i promieniotwórczym. Zaprezentowany został nowoczesny i specjalistyczny sprzęt wykorzystywany podczas takich działań. Omówiony został również program służący do nauki detekcji skażeń wykorzystujący mapowanie terenu oraz algorytmy prognozowania skażeń, z możliwością pomiaru uwolnionych czynników chemicznych i promieniotwórczych. Uczestnicy mogli także zapoznać się z praktycznymi aspektami detekcji substancji i materiałów niebezpiecznych na szkolnym poligonie.

Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i zostały pozytywnie ocenione przez uczestników zajęć.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowych warsztatów. Zaświadczenia uczestnikom szkolenia wręczył Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie bryg. Damian Hajdas.

Galeria zdjęć

Warsztaty z zakresu detekcji skażeń chemicznych
Warsztaty z zakresu detekcji skażeń chemicznych
Warsztaty z zakresu detekcji skażeń chemicznych
Warsztaty z zakresu detekcji skażeń chemicznych
Warsztaty z zakresu detekcji skażeń chemicznych
Warsztaty z zakresu detekcji skażeń chemicznych
Warsztaty z zakresu detekcji skażeń chemicznych
Warsztaty z zakresu detekcji skażeń chemicznych
Warsztaty z zakresu detekcji skażeń chemicznych
Warsztaty z zakresu detekcji skażeń chemicznych
Warsztaty z zakresu detekcji skażeń chemicznych
Warsztaty z zakresu detekcji skażeń chemicznych
Warsztaty z zakresu detekcji skażeń chemicznych
Warsztaty z zakresu detekcji skażeń chemicznych
Warsztaty z zakresu detekcji skażeń chemicznych