Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Sesja egzaminacyjna w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie

Od 11 maja 2022 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie przeprowadzane są egzaminy zawodowe w kwalifikacjach wyodrębnionych w zawodzie technik pożarnictwa.

Egzaminy zgodnie z FORMUŁĄ 2019 składają się z dwóch części tj egzamin pisemny w formie elektronicznej oraz egzamin praktyczny w kwalifikacji BPO.03 jako zadania praktyczne do wykonania na poligonie oraz w kwalifikacji BPO.04 jako projekt działań ratowniczych.

W tym roku egzamin w kwalifikacji BPO.03 dobył się w dniach 11-27 maja. Egzamin  zdawało 93 kadetów Dziennego Studium Aspirantów Turnus XXV oraz 167 słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego KKZ 19-2021.

Egzamin w kwalifikacji BPO.04 zdaje 85 kadetów Dziennego Studium Aspirantów Turnus XXIV, 163 słuchaczy Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego KKZ 18-2021 oraz 167 słuchaczy kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego KKZ 20-2021.

Egzaminy pisemny w kwalifikacji BPO.04 odbył się w dniach 23-27 maja 2022 r. Przed kadetami DSA Turnus XXIV oraz słuchaczami kwalifikacyjnych kursów zawodowych KKZ 18-2021 i KKZ 20-2021 ostatni akt tj. egzamin praktyczny w dniu 1 czerwca 2022 r.

Wszystkim osobom zdającym życzymy powodzenia na egzaminie!
Trzymamy za Was kciuki!

Galeria zdjęć

Sesja egzaminacyjna w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Sesja egzaminacyjna w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Sesja egzaminacyjna w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Sesja egzaminacyjna w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Sesja egzaminacyjna w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Sesja egzaminacyjna w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Sesja egzaminacyjna w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Sesja egzaminacyjna w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Sesja egzaminacyjna w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Sesja egzaminacyjna w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Sesja egzaminacyjna w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Sesja egzaminacyjna w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Sesja egzaminacyjna w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Sesja egzaminacyjna w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Sesja egzaminacyjna w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Sesja egzaminacyjna w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Sesja egzaminacyjna w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Sesja egzaminacyjna w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Sesja egzaminacyjna w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie