Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej

18 czerwca 2022 roku w jasnogórskim klasztorze ojców Paulinów w Częstochowie odbył się Apel Jasnogórski w intencji Ojczyzny, kościoła oraz jubileuszu 30 lat powołania Państwowej Straży Pożarnej.

W modlitwie na Jasnej Górze udział wzięła kadra kierownicza PSP, kapelani strażaccy, poczty sztandarowe oraz kompania honorowa Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie pod przewodnictwem gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka - Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Apel jasnogórski poprzedzony został uroczystym odśpiewaniem przez strażaków oraz zebranych gości hymnu Polski. Służba strażaków to służba poświęcona ludziom.

Służba w Państwowej Straży Pożarnej od zawsze i nierozłącznie była związana z tożsamością narodową, z ojczyzną i z wiarą w ideę słów roty ślubowania: „być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia”. Po apelu jasnogórskim na błoniach jasnogórskich wystrzeliły salwy armatnie na cześć 30-Lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej.

St. bryg. Piotr Placek, Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zwrócił uwagę, że jubileusz był ważną i podniosłą uroczystością dla wszystkich strażaków. Zaczęliśmy obchody 6 maja na Placu Piłsudskiego w Warszawie, a u stóp Matki Bożej Jasnogórskiej postanowiliśmy je zakończyć. Podczas Apelu była obecna kompania honorowa ze sztandarem PSP.. Obecność tutaj niejako podsumowuje nasz jubileusz i jest dziękczynieniem za naszą służbę - powiedział st. bryg. Piotr Placek.

Z kart historii

30 lat temu, 24 sierpnia 1991 r. Sejm RP uchwalił ustawę umożliwiającą utworzenie profesjonalnej służby pożarniczej – Państwowej Straży Pożarnej. Uchwalona równolegle ustawa o ochronie przeciwpożarowej spowodowała poprzez krajowy system ratowniczo-gaśniczy, włączenie się naszego kraju do europejskiego mechanizmu ochrony ludności.

Służba obywatelska dla narodu i troska o dobro wspólne to wciąż wielkie dziedzictwo polskich strażaków, które jest kontynuowane przez kolejne pokolenie. Przemiany społeczno-polityczne i gospodarcze w naszym kraju z przełomu lat 80-tych i 90-tych postępowały. Reorganizacji podlegały również wszystkie formacje mundurowe poza strażami pożarnymi. Wówczas organizacja zawodowej służby pożarniczej charakteryzowała się wielością ośrodków dyspozycyjnych i dualizmem jednostek terenowych i resortowych, co nie sprzyjało sprawnej realizacji zadań oraz skutecznemu kierowaniu. Tymczasem w związku z dynamicznym rozwojem cywilizacyjnym strażacy coraz częściej wykonywali zadania wychodzące poza dotychczasowy zakres.

Do nowych obowiązków należało ratownictwo drogowe, komunikacyjne, techniczne, chemiczne, ale również budowlane, ekologiczne, a także medyczne. Dodatkowo Straże Pożarne były ostatnim pionem organizacyjnym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, nieposiadającym funkcjonalnej ustawy i pragmatyki służbowej, która odpowiadałaby ówczesnej rzeczywistości. Zmiany były niezbędne.

Celem prac było utworzenie nowej formacji, która będzie jednolita organizacyjnie, gotowa do działań ratowniczych mających na celu likwidowanie wszelkich zagrożeń dla życia, zdrowia i mienia, również tych niezwiązanych stricte z niebezpieczeństwem pożarowym.

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej weszła w życie 1 stycznia 1992 r. 25 lutego został powołany pierwszy Komendant Główny PSP st. bryg. Feliks Dela, któremu powierzono zadanie przeprowadzenia transformacji straży pożarnych w jedną zhierarchizowaną Państwową Straż Pożarną oraz stworzenie systemu ochrony przeciwpożarowej. 1 lipca 1992 r. jest uważany za formalny początek Państwowej Straży Pożarnej.

W apelu jasnogórskim w intencji jubileuszu 30 lat powołania Państwowej Straży Pożarnej uczestniczyli:

 • generał brygadier Andrzej Bartkowiak - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
 • nadbrygadier Adam Konieczny - Z-ca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
 • Komendanci Wojewódzcy i Zastępcy Komendantów Wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej
 • Dyrektorzy Biur i Zastępcy Dyrektorów Biur Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
 • Komendanci Szkół i Zastępcy Komendantów Szkół Państwowej Straży Pożarnej
 • Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego w Józefowie
 • starszy brygadier ksiądz Jan Krynicki Kapelan Krajowy Państwowej Straży Pożarnej
 • Kapelani Wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej
 • Poczet Sztandarowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
 • Poczet Sztandarowy i Kompania Honorowa Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
 • Orkiestra dęta OSP Kruszyna
 • Kadra i pracownicy Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz żony, mężowie, rodziny i najbliżsi kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej.

Galeria zdjęć

Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej
Zakończenie obchodów 30-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej

Additional information