Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu Dziennego Studium Aspirantów CS PSP oraz absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego BPO.04 w Zawodzie Technik Pożarnictwa

Dnia 27 czerwca 2022 roku o godzinie 12.00 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz  absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego BPO.04 w zawodzie Technik Pożarnictwa.

Promocja poprzedzona została uroczystą Mszą Świętą na Jasnej Górze, której przewodniczył przeor Jasnej Góry Samuel Pacholski oraz Śląski Kapelan Strażaków Ks. Michał Palowski. W Mszy Świętej udział wzięła kadra szkoły, absolwenci, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi promowanych.

Promocję rozpoczął meldunek dowódcy uroczystości bryg. Marka Grabałowskiego złożony Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Panu nadbryg. Krzysztofowi Hejdukowi. Po złożeniu meldunku nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie hymnu państwowego.

Uroczystość została zapoczątkowana przemówieniem i powitaniem zebranych gości przez Pana st. bryg. Piotra Placka Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Zastępca Komendanta Głównego PSP - nadbryg. Krzysztof Hejduk, przemawiając do strażaków oraz pracowników cywilnych podkreślał, że zadania, które na co dzień stoją przed całą formacją Państwowej Straży Pożarnej, wymagają osób oddanych służbie, dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach. W swoim przemówieniu podkreślił również, że trudne i odpowiedzialne zadania mogą realizować jedynie strażacy z odpowiednim poziomem wiedzy, doświadczeniem i sprawnością fizyczną.

Komendant zaznaczył, że ważną rolę jaką pełni Centralna Szkoła w strukturach organizacyjnych PSP jest zasługą wszystkich pracowników Szkoły, bo to dzięki ich zaangażowaniu, na pożarniczej mapie Polski rozwija się Szkoła z wielkimi perspektywami i możliwościami. Zastępca Komendanta Głównego PSP pogratulował wszystkim promowanym i wyraził słowa uznania dla hartu ducha zebranych strażaków, którzy w niedługim czasie staną się wizytówką Państwowej Straży Pożarnej.

Na terenie Centralnej Szkoły PSP do promocji przystąpiło: 85 absolwentów Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej.
Funkcję dowódcy kompanii pełnił st. asp. Maciej Szadkowski.

Wśród 85 promowanych XXIV Turnusu Dziennego Studium Aspirantów PSP była też jedna Pani, która przez cały okres nauki imponowała swoją charyzmą i chęcią zdobycia wymarzonego zawodu strażaka PSP.

Prymusami XXIV Turnusu Dziennego Studium Aspirantów PSP zostali:

 • Wiktor Wójcik ze średnią ocen 5,37
 • Dawid Krogul ze średnią ocen 4,68
 • Adrian Ślusarczyk ze średnią 4,68

Promowanych było również: 304 absolwentów Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie Technik Pożarnictwa, wśród których było siedem Pań.
Opiekunem kursu był st. kpt. Tomasz Wiłun.

Absolwentom nominację na stopień młodszego aspiranta wręczył Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Krzysztof Hejduk oraz st. bryg. Piotr Placek - Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Po uroczystej promocji nowo mianowani otrzymali błogosławieństwo, którego udzielił Śląski Kapelan Strażaków Ks. Michał Palowski.

Uroczysta promocja była zwieńczeniem dwuletniego okresu kształcenia, podczas którego absolwenci zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz profesjonalne przygotowanie w zawodzie technika pożarnictwa, w którym przyjdzie pełnić im służbę. Kadeci podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, w których brali udział wyjeżdżając jako obsada szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nauczyli się obsługi nowoczesnego sprzętu pożarniczego i nabyli umiejętności niezbędnych do realizacji trudnych zadań ratowniczych. Kadeci przez cały okres nauki zdobyli ogrom wiedzy praktycznej i teoretycznej. Wykazali się szczególnym zaangażowaniem w służbie podczas akcji Covid-19 oraz przy udziale w akcji pomocowej na granicy polsko-ukraińskiej.

Kształcenie w Centralnej Szkole odbywało się w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i laboratoriach. Ćwiczenia praktyczne odbywały się głównie na terenie największego w Polsce poligonu pożarniczego na którym jest ponad 50 stanowisk ćwiczebnych.

Dla absolwentów dziennego studium aspirantów zakończył się prawie 2 letni pobyt w Centralnej Szkole PSP. Ten czas poświęcili na kształcenie i zdobycie odpowiednich umiejętności dla wymarzonego zawodu. Był to czas który zweryfikował ich charaktery. Udowodnili, ze potrafią pogodzić naukę z obowiązkami służbowymi. Brali udział w licznych akcjach ratowniczo - gaśniczych. Pełniąc służbę w szkolnej Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej oraz kompanii szkolnej Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego zdobyli bezcenne doświadczenie, które już niedługo wykorzystają w jednostkach macierzystych. Absolwenci muszą pamiętać, że przyjdzie im pełnić służbę trudną, nie raz niosącą zagrożenie zdrowia i życia ale także służbę niosącą ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego i osobistego. Kadeci godnie reprezentowali szkołę podczas uroczystości państwowych, kościelnych, oraz zmagań sportowych. Są wśród nich zawodnicy sportów pożarniczych, piłki siatkowej, zawodnicy sekcji piłki nożnej, tenisa stołowego, sportów wytrzymałościowych, ale również honorowi krwiodawcy i dawcy szpiku kostnego, uczestnicy akcji charytatywnych.

Absolwentom, życzymy pomyślności w służbie, tylu powrotów ilu wyjazdów oraz by codzienna praca dawała Wam dużo satysfakcji i uznanie tych, na rzecz których będziecie ją pełnić oraz dużo zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Całość uroczystości uświetniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji z Wrocławia pod batutą kapelmistrza nadkomisarza Adama Witiwa. Funkcję tamburmajora pełnił sierż. Paweł Nierada.

Przemówienia gości i odczytanie listów gratulacyjnych były ostatnią częścią uroczystości.

Promocję zaszczycili swoją obecnością:

 • Zastępca Komendanta Głównego PSP - Pan nadbryg. Krzysztof Hejduk.
 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Pani Lidia Burzyńska.
 • II Wicewojewoda Śląski - Pan Robert Magdziarz.
 • W imieniu poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwigi Wiśniewskiej - Asystent Pan Marcin Woś.
 • W imieniu Śląskiej Kurator Oświaty – Dyrektor Delegatury w Częstochowie - Pani Alicja Janowska.
 • Członek Rady Powiatu Częstochowskiego - Pan Adam Morzyk.
 • Śląski Kapelan Strażaków - Ksiądz Michał Palowski.
 • Kapelan Ewangelicko-Augsburski Strażaków - Ksiądz mł. bryg. Adam Glajcar.
 • W imieniu Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - Pan bryg. Marek Radosz.
 • Łódzki Komendant Wojewódzki PSP - Pan nadbryg. Grzegorz Janowski.
 • Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - Pan st. bryg. Bogusław Brud.
 • Świętokrzyski Komendant Wojewódzki PSP - Pan nadbryg. Krzysztof Ciosek.
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie - Pan mł. bryg. Arkadiusz Spera.
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej - Pan mł. bryg. Zbigniew Gnacik.
 • W imieniu Rektora Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Kanclerz SGSP - Pan st. bryg. Piotr Równicki.
 • Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu - Pan st. bryg. Maciej Zdęga.
 • Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie - Pan bryg. Marcin Szewerniak.
 • Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy - Pan st. bryg. Jacek Antos.
 • Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie - Ksiądz Ryszard Selejdak.
 • W imieniu Dyrektora Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego - Zastępca Dyrektora ds. Badań i Rozwoju - Pan st. bryg. Daniel Małozięć.
 • Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach - Pan mł. bryg. Rafał Jureczko.
 • W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji – Komendant Miejski Policji w Częstochowie - Pan mł. insp. Dariusz Kiedrzyn.
 • W imieniu Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Oddziału zamiejscowego w Katowicach - Pan ppłk. Paweł Kowalczyk.
 • Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Częstochowie - Pan ppłk Mariusz Błaszczyk.
 • Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach - Pani płk SW Magdalena Knapik.
 • W imieniu Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej – Zastępca Pan mjr SG Grzegorz Drożyński.
 • W imieniu Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej - Pan dr. hab. inż. prof. P.Cz. Sebastian Kot.
 • W imieniu Rektor Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie – Prorektor ds. Studenckich - Pani dr hab. prof. UJD Joanna Warońska-Gęsiarz.
 • Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie - Pan dr hab. Marcin Sosnowski.
 • Przewodniczący Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność - Pan Jacek Strączyński.
 • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Katowicach - Pan dr n. med. Piotr Grazda.
 • Przewodniczący Śląskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej MSWiA w Katowicach - Pan lek. med. Maciej Graca.
 • Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie - Pan Włodzimierz Mogiła.
 • W imieniu Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie - Zastępca Pan Tomasz Wiekiera.
 • Dyrektor firmy Arkom - Pan Andrzej Cenkała.

List Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwigi Wiśniewskiej

List Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana dr Ryszarda Majera

List Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mariusza Trepki

List II Wicewojewody Śląskiego Pana Roberta Magdziarza

List Śląskiego Kuratora Oświaty Pani Urszuli Bauer

List Dyrektora SP ZOZ MSWiA

Galeria zdjęć

Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ
Uroczysta promocja kadetów XXIV turnusu DSA CS PSP oraz absolwentów KKZ

Additional information