Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2023 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Trwa proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023

Zgodnie z obowiązującymi założeniami organizacyjnymi precyzującymi proces przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do prób sprawnościowych: bieg po kopercie i podciąganie na drążku oraz próby wydolnościowej beep test, 5 lipca przystąpili kandydaci na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa.

Pierwszy etap naboru odbywać się będzie przez cztery kolejne dni tj. od 5 do 8 lipca.

Kandydaci, którzy zaliczą testy sprawności fizycznej dopuszczeni zostaną kolejno do: sprawdzianu z pływania, a po jego zaliczeniu, sprawdzianu braku lęku wysokości, a następnie skierowani zostaną przez Komendanta Szkoły do komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w celu uzyskania oceny o zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Test sprawności fizycznej składa się z prób sprawnościowych oraz próby wydolnościowej.
Próba wydolnościowa, to wielostopniowy test wydolnościowy (beep test).
Natomiast próby sprawnościowe, to:
a) bieg po kopercie,
b) podciąganie na drążku.

Wynik końcowy testu sprawności fizycznej, uzyskany przez kandydata, oblicza się na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych punktów z każdej zaliczonej próby.

Życzymy wszystkim uczestnikom naboru, powodzenia w kolejnych etapach procesu rekrutacyjnego. Czeka na Was 60 miejsc na Dziennym Studium Aspirantów Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

POWODZENIA !!!

Galeria zdjęć

Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023
Proces naboru na kształcenie dzienne w zawodzie technik pożarnictwa na rok szkolny 2022/2023

Additional information