Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Obrady zespołu do spraw ratownictwa medycznego

W dniu 14 lipca br. Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie bryg. Damian Hajdas przywitał zebranych członków zespołu do spraw ratownictwa medycznego życząc owocnych prac.

Powołany zespół podjął się opracowania propozycji nowych rozwiązań organizacyjnych w ratownictwie medycznym. Celem zespołu jest znalezienie najskuteczniejszych ale i kompromisowych propozycji, które następnie będą przedłożone do realizacji. Na spotkaniu, członkowie zespołu omówili bieżące problemy, z jakimi boryka się ratownictwo medyczne.

Do zadań zespołu należy bieżące monitorowanie i analizowanie ratownictwa medycznego pod względem prawnym, organizacyjnym, szkoleniowym, zabezpieczenia operacyjnego, wyposażenia technicznego i bezpieczeństwa.

Zespół na podstawie wniosków wynikających z realizacji zadań przygotowuje kierunki rozwoju ratownictwa medycznego w KSRG w zakresie podstawowym i zaawansowanym w postaci propozycji:

  • regulacji prawnych,
  • organizacyjnych,
  • szkoleniowych,
  • wzoru karty udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz procedur postępowania w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
  • postępowania w zdarzeniach masowych, mnogich, pojedynczych we współpracy z innymi podmiotami ratowniczymi,
  • standardu wyposażenia w sprzęt ratownictwa medycznego,
  • standardów wyposażenia w sprzęt dydaktyczny do nauczania ratownictwa medycznego,
  • określania poziomu przydatności sprzętu ratowniczego w zakresie możliwości jego zastosowania w ratownictwie medycznym,
  • wniosków z analizowanych akcji ratowniczych o złożonym charakterze oraz wypadków w ratownictwie medycznym oraz innych przedsięwzięć z tej dziedziny ratownictwa.

Galeria zdjęć

Obrady zespołu do spraw ratownictwa medycznego
Obrady zespołu do spraw ratownictwa medycznego
Obrady zespołu do spraw ratownictwa medycznego
Obrady zespołu do spraw ratownictwa medycznego
Obrady zespołu do spraw ratownictwa medycznego
Obrady zespołu do spraw ratownictwa medycznego
Obrady zespołu do spraw ratownictwa medycznego

Additional information