Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach Państwowej Straży Pożarnej

W dniach 13-14 września 2022 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyły się warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach Państwowej Straży Pożarnej.

Warsztaty zrealizowano przy współudziale Biura Planowania Operacyjnego KG PSP. W zajęciach wzięli udział przedstawiciele wszystkich komend wojewódzkich PSP, szkół PSP, Komendy Głównej PSP oraz Centrum Naukowo Badawczego – PIB.
Celem warsztatów było zapoznanie pilotów bezzałogowych statków powietrznych z praktycznym zastosowaniem dronów w zakresie:

  • wykonywania nalotów fotogrametrycznych,
  • wykonywania ortofotomap,
  • modelowania 3D,
  • oprogramowania wykorzystywanego do analizy i obróbki materiału graficznego,
  • obsługi oprogramowania OpenDronMap udostępnionego przez Biuro Bezpieczeństwa Informacji KG PSP,
  • obsługi oprogramowania DroneMapper,
  • wniosków z zastosowania BSP w działaniach modułu GFFFV we Francji.

Z tymi zagadnieniami uczestnicy mieli możliwość zapoznania się także w formie praktycznej zorganizowanej na terenie poligonu szkolnego CS PSP zarówno w zakresie konfiguracji oprogramowania, jak i odpowiedniego przygotowania BSP do realizacji zadań związanych z fotogrametrią. W części praktycznej wykorzystany został także samochód „dronowy” uczestników warsztatów z KP PSP w Przeworsku.

Podczas warsztatów dzięki firmie DILECTRO mieliśmy przyjemność gościć hiszpańską firmę CENTUM RESERCH&TECHNOLOGY, która zaprezentowała rozwiązanie Lifeseeker do poszukiwania urządzeń GSM dedykowane do dronów, którego celem jest wspomaganie akcji SAR poprzez lokalizowanie osób zaginionych za pomocą ich telefonów komórkowych – nawet na obszarach pozbawionych zasięgu sieci. System ma zdolność również do wysłania wiadomości SMS lub telefonowania do jednej, lub grupy ludzi znajdujących się w obszarze działania urządzenia. Możemy nadawać komunikaty o zagrożeniach czy informacje.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowych warsztatów. Zaświadczenia wręczył Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. Piotr Placek w obecności Naczelnika Wydziału Nauczania st. bryg. Marka Poterka.

Galeria zdjęć

Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania

Additional information