Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych

W dniu 23 września 2022 roku zakończone zostało czterodniowe szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych.

Szkolenie skierowane jest dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w celu przygotowania teoretycznego i praktycznego ratowników do skutecznego i bezpiecznego rozpoznania oraz prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń w transporcie towarów niebezpiecznych (ADR, RID, ICAO, ADN, IMDG). Zajęcia były prowadzone przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, jak również przez zaproszonych specjalistów m.in. w dziedzinie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

30 uczestników szkolenia po zaliczonym pozytywnie egzaminie otrzymało od Zastępcy Komendanta Centralnej Szkoły PSP bryg. Damiana Hajdasa zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia. W uroczystości zakończenia udział wzięli również przedstawiciel Wydziału Nauczania, kierownik szkolenia - bryg. Mariusz Przygoda oraz zastępca Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej mł. bryg. Arkadiusz Omazda.

Galeria zdjęć

Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Szkolenie specjalistyczne z zakresu transportu towarów niebezpiecznych

Additional information