Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków

W dniu 28.09.2022 r. odbyło się szkolenie „Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków”.

W jednodniowym szkoleniu udział wzięło 15 funkcjonariuszy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z: Warszawy, Bytowa, Dąbrowy Górniczej, Jastrzębia Zdroju, Oborników, Rudy Śląskiej, Sosnowca, Turka, Świętochłowic i Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Program szkolenia obejmował 6 godzin zajęć dydaktycznych: teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, a także specjalistów z zewnątrz. Zajęcia odbywały się w salach wykładowych oraz w laboratoriach z zakresu profilaktyki pożarowej w elektroenergetyce oraz na poligonie szkolnym.

Na zakończenie Komendant Centralnej Szkoły st. bryg. Piotr Placek wręczył uczestnikom szkolenia stosowne zaświadczenia. W uroczystym zakończeniu szkolenia udział wzięli również: Zastępca Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej mł. bryg. Arkadiusz Omazda, kierownik szkolenia mł. kpt. Adrian Barasiński oraz wykładowca zewnętrzny, pracownik Pogotowia Elektrycznego Pan Krzysztof Mrozek.

Galeria zdjęć

Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków