Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Metodyka nauczania teoretycznych i praktycznych zajęć dydaktycznych w oparciu o indywidualny warsztat pracy wykładowców realizujących zajęcia z przedmiotu: Taktyki zwalczania pożarów

W dniach 06-07 października 2022 roku na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyły się warsztaty metodyczno-tematyczne pt. ,,Metodyka nauczania teoretycznych i praktycznych zajęć dydaktycznych w oparciu o indywidualny warsztat pracy wykładowców realizujących zajęcia z przedmiotu Taktyki Zwalczania Pożarów".

Celem warsztatów było omówienie zagadnień dotyczących organizacji i ewaluacji procesu szkoleniowego w oparciu o indywidualny warsztat pracy wykładowców oraz praktyczne przygotowanie do kształcenia i prowadzenia zajęć przedmiotowych ze świadomością celu i wykorzystaniem atrakcyjnych metod nauczania. Adresatami warsztatów byli wykładowcy i instruktorzy z Ośrodków Szkolenia KW PSP znajdujących się w obszarze nadzoru dydaktycznego CS PSP.

W warsztatach uczestniczyło 5 funkcjonariuszy zatrudnionych w Centralnej Szkole PSP oraz 8 przedstawicieli Ośrodków Szkolenia PSP znajdujących się w obszarze nadzoru dydaktycznego CS PSP.

Warsztaty miały charakter teoretyczno-praktyczny. W ich przebiegu za pomocą kart pracy, konspektów zajęć i różnych środków dydaktycznych diagnozowano indywidualne metody nauczania oraz sposoby efektywnego prowadzenia zajęć.

Galeria zdjęć

Metodyka nauczania teoretycznych i praktycznych zajęć dydaktycznych
Metodyka nauczania teoretycznych i praktycznych zajęć dydaktycznych
Metodyka nauczania teoretycznych i praktycznych zajęć dydaktycznych
Metodyka nauczania teoretycznych i praktycznych zajęć dydaktycznych
Metodyka nauczania teoretycznych i praktycznych zajęć dydaktycznych
Metodyka nauczania teoretycznych i praktycznych zajęć dydaktycznych
Metodyka nauczania teoretycznych i praktycznych zajęć dydaktycznych