Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Narada służbowo-szkoleniowa z naczelnikami oraz zastępcami naczelników ośrodków szkolenia Komend Wojewódzkich PSP

W dniach 14-15 listopada 2022 r. odbyła się narada służbowo-szkoleniowa z naczelnikami oraz zastępcami naczelników ośrodków szkolenia Komend Wojewódzkich PSP znajdujących się w obszarze nadzoru dydaktycznego Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

W naradzie wzięło udział 11 przedstawicieli ośrodków szkolenia z KW PSP w Łodzi, Warszawy, Wrocławia, Opola, Katowic oraz 3 przedstawicieli CS PSP w Częstochowie.

Tematem narady było:

  • Podsumowanie działalności dydaktycznej w 2022 r.
  • Sprawozdanie z przeprowadzonych wizytacji i hospitacji w ośrodkach szkolenia KW PSP znajdujących się w obrębie nadzoru dydaktycznego.
  • Zasady prowadzenia dokumentacji szkoleniowej dotyczącej realizacji szkoleń w oparciu o programy zatwierdzone przez Komendanta Głównego PSP.
  • Realizacja działalności wspomagającej jako element doskonalenia zawodowego w 2022 r.
  • Realizacja szkoleń podsumowujących w 2022 r. przez ośrodki szkolenia PSP.
  • Plany i kierunki szkoleń na 2023 r.

Galeria zdjęć

Narada służbowo-szkoleniowa z naczelnikami oraz zastępcami naczelników ośrodków szkolenia KW PSP
Narada służbowo-szkoleniowa z naczelnikami oraz zastępcami naczelników ośrodków szkolenia KW PSP
Narada służbowo-szkoleniowa z naczelnikami oraz zastępcami naczelników ośrodków szkolenia KW PSP
Narada służbowo-szkoleniowa z naczelnikami oraz zastępcami naczelników ośrodków szkolenia KW PSP
Narada służbowo-szkoleniowa z naczelnikami oraz zastępcami naczelników ośrodków szkolenia KW PSP
Narada służbowo-szkoleniowa z naczelnikami oraz zastępcami naczelników ośrodków szkolenia KW PSP
Narada służbowo-szkoleniowa z naczelnikami oraz zastępcami naczelników ośrodków szkolenia KW PSP
Narada służbowo-szkoleniowa z naczelnikami oraz zastępcami naczelników ośrodków szkolenia KW PSP
Narada służbowo-szkoleniowa z naczelnikami oraz zastępcami naczelników ośrodków szkolenia KW PSP
Narada służbowo-szkoleniowa z naczelnikami oraz zastępcami naczelników ośrodków szkolenia KW PSP