Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2023 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Spotkania dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP, oraz członków Zespołu Komendanta Głównego

Na początku listopada oraz grudnia w CS PSP odbyły się spotkania dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP, oraz członków Zespołu Komendanta Głównego PSP w sprawie wdrażania "Zasad Organizacji Ratownictwa Technicznego w KSRG" oraz w zakresie weryfikacji i aktualizacji "Zasad Organizacji Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego w KSRG".

W dniach 7-8 listopada 2022 na terenie CS PSP odbyło się spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP ds. ratownictwa technicznego oraz członków Zespołu Komendanta Głównego PSP ds. ratownictwa technicznego w PSP. Organizatorem spotkania było Biuro Planowania Operacyjnego KG PSP. Spotkanie poświęcone było zagadnieniom wdrażania Zasad Organizacji Ratownictwa Technicznego w KSRG w jednostkach organizacyjnych PSP. W toku spotkania omawiane były problemy wynikające ze stosowania zapisów ww. Zasad oraz formalno-organizacyjne sposoby zabezpieczenia operacyjnego rejonów działania poszczególnych grup ratownictwa technicznego. Podczas spotkania odbył się również pokaz jazdy w trudnym terenie z użyciem samochodów specjalnych typu Unimog. Pokaz zrealizowany został na terenie poligonu CS PSP.

W dniach 6-7 grudnia 2022 odbyło się spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP ds. ratownictwa chemicznego i ekologicznego oraz członków Zespołu Komendanta Głównego PSP ds. ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Organizatorem spotkania było Biuro Planowania Operacyjnego KG PSP. Spotkanie zostało zorganizowane z uwagi na potrzeby w zakresie weryfikacji i aktualizacji Zasad Organizacji Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego w KSRG. W toku dwudniowych obrad uczestnicy spotkania wymienili się uwagami i refleksjami na temat roli ww. dokumentu w budowaniu systemu przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym i ekologicznym w reprezentowanych przez nich jednostkach organizacyjnych PSP. Podczas spotkania zostały omówione zagadnienia formalno-organizacyjne ratownictwa chemicznego i ekologicznego celem ujednolicenia sposobów i metod reagowania w sytuacji zagrożenia. Podczas spotkania miała również miejsce prezentacja nowoczesnego sprzętu do detekcji i identyfikacji substancji chemicznych realizowana przez przedstawicieli dostawców ww. sprzętu dla służb ratowniczych.

Galeria zdjęć

Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP
Spotkanie dowódców specjalistycznych grup ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego, wojewódzkich koordynatorów PSP

Additional information