Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2023 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Każdy może zostać św. Mikołajem. Akcja charytatywna dla dzieci z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku

16 grudnia kadeci I i II kompanii Dziennego Studium Aspirantów CS PSP oraz strażacy z kursu szeregowego zorganizowali akcję charytatywną, której celem była pomoc materialna dla dzieci z Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Kłobucku.

Za zebrane pieniążki strażacy zakupili najpotrzebniejsze środki higieny osobistej niezbędne dzieciom, słodycze oraz karty podarunkowe. Przedsięwzięcie miało również na celu kształtowanie czynnych postaw prospołecznych wśród dzieci, w tym odpowiedzialności za drugiego człowieka, niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych, a także propagowanie tematyki związanej z ochroną zdrowia oraz z bezpieczeństwem komunikacyjnym.

Dzieci ponadto wysłuchały porad strażaków, dotyczących zasad bezpiecznego postępowania w przypadku wystąpienia pożaru oraz zasad poprawnego alarmowania służb ratowniczych. Dzieciaki oglądały sprzęt pożarniczy, pokaz akcji ratowniczo-gaśniczej.

Możliwość spotkania ze strażakami sprawiła dzieciom wiele radości. Najważniejszym efektem tego wyjątkowego dnia, były dla nas bezcenne uśmiechy na twarzach najmłodszych. Cieszymy się, że możemy pomagać nie tylko podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i jesteśmy przekonani, że w dalszym ciągu będziemy kontynuować nasze wsparcie i pomoc osobom potrzebującym.

Galeria zdjęć

Każdy może zostać św. Mikołajem - Akcja charytatywna dla dzieci z Domu Dziecka w Kłobucku
Każdy może zostać św. Mikołajem - Akcja charytatywna dla dzieci z Domu Dziecka w Kłobucku
Każdy może zostać św. Mikołajem - Akcja charytatywna dla dzieci z Domu Dziecka w Kłobucku

Additional information