Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Spotkanie wigilijne z kadetami i słuchaczami Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

Tradycyjnie, jak co roku w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, 24 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe z kadetami kompanii I i II Dziennego Studium Aspirantów PSP oraz z uczestnikami szkolenia podstawowego w zawodzie strażak (kompanii III).

W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście: o. Waldemar Pastusiak - Kustosz Klasztoru Jasnogórskiego, ks. Adam Jarząbek - proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z ks. Pawłem Bujakiem.

Na wstępie Komendant Centralnej Szkoły PSP st. bryg. Piotr Placek wraz z st. bryg. Pawłem Borówką (Zastępcą Komendanta CS PSP) przywitali wszystkich zebranych: kadetów, słuchaczy i kadrę Wydziałów: Działań Ratowniczo-Gaśniczych i Kompanii Szkolnych pełniących w tym dniu służbę, a także pracowników Wydziału Kwatermistrzowskiego. Po przekazanych życzeniach bożonarodzeniowych zebrani otrzymali błogosławieństwo od obecnych na wieczerzy duszpasterzy.

Łamanie się opłatkiem podczas Wigilii było ważnym momentem spotkania, a składane życzenia wyrazem wspólnoty w pełnionej służbie.

Galeria zdjęć

Spotkanie wigilijne z kadetami i słuchaczami CS PSP w Częstochowie
Spotkanie wigilijne z kadetami i słuchaczami CS PSP w Częstochowie
Spotkanie wigilijne z kadetami i słuchaczami CS PSP w Częstochowie
Spotkanie wigilijne z kadetami i słuchaczami CS PSP w Częstochowie
Spotkanie wigilijne z kadetami i słuchaczami CS PSP w Częstochowie
Spotkanie wigilijne z kadetami i słuchaczami CS PSP w Częstochowie
Spotkanie wigilijne z kadetami i słuchaczami CS PSP w Częstochowie
Spotkanie wigilijne z kadetami i słuchaczami CS PSP w Częstochowie

Additional information