Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Spotkanie zespołu roboczego do spraw opracowania projektu nowelizacji przepisów przeciwpożarowych w zakresie zasad regulujących obszar oceny zagrożenia wybuchem

W dniach 26 i 27 stycznia 2023 r. w CS PSP w Częstochowie odbyło się spotkanie zespołu roboczego do spraw opracowania projektu nowelizacji przepisów przeciwpożarowych w zakresie zasad regulujących obszar oceny zagrożenia wybuchem.

W spotkaniu wzięli udział członkowie zespołu roboczego powołanego decyzją nr 26 Komendanta Głównego PSP z dnia 18 marca 2022 r. W skład zespołu wchodzą funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej.

  1. bryg. Grzegorz OGRODNIK  - Przewodniczący Zespołu (SGSP)
  2. bryg. Robert ŻUCZEK - Zastępca Przewodniczącego Zespołu (CS PSP)
  3. kpt. Grzegorz SOBIESZEK - Sekretarz Zespołu (KG PSP)
  4. mł. bryg. Wojciech KLAPSA - Członek zespołu (CNBOP)
  5. mł. bryg. Piotr LESIAK - Członek zespołu (CNBOP)
  6. st. kpt. Szymon PTAK - Członek zespołu (SGSP)
  7. kpt. Łukasz TARNOWSKI - Członek Zespołu (KM PSP Łódź)
  8. mł. bryg. Wojciech WIŚNIEWSKI - Członek zespołu (KG PSP)
  9. st. bryg. mgr inż. Rafał SZCZYPTA - Nadzorujący (KG PSP)

W ramach prac zespołu, wypracowane zostaną propozycje zmian do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w odniesieniu do opracowania oceny zagrożenia wybuchem oraz kwalifikacji pomieszczeń zagrożonych wybuchem w celu ujednolicenia uregulowań prawnych stosowanych aktualnie w Unie Europejskiej.

Galeria zdjęć

Spotkanie zespołu roboczego
Spotkanie zespołu roboczego

Additional information