Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  34 378 53 00,  fax:  34 378 53 32,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150123657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Wojewódzka Konferencja Klas Mundurowych

Z udziałem wicewojewody Mariusza Trepki 10 marca 2017 r. odbyła w Lędzinach wojewódzka Konferencja Klas Mundurowych pod nazwą „Rola i znaczenie klas mundurowych w procesie kształtowania postaw patriotycznych i prospołecznych młodzieży”.

Konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele służb oraz szkół mundurowych, została zainicjowana przez śląskiego kuratora oświaty Urszulę Bauer i dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach Ewę Matusik. Na konferencji obecny był Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mł. bryg. Piotr Placek, który przybliżył zebranym rolę i zadania CS PSP w procesie kształcenia przyszłych strażaków.

Podczas konferencji dyskutowano na temat funkcji, jaką odgrywają klasy mundurowe, współpracy szkół ze służbami oraz poszczególnych zagadnień dotyczących służby wojskowej.

Odbył się również pokaz sztuk walki w wykonaniu uczniów lędzińskiej szkoły, w którym zaprezentowano m.in. techniki samoobrony. Rolą klas mundurowych jest, oprócz kształcenia ogólnego mającego na celu zdanie z pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego, także przygotowanie uczniów do pracy w służbach mundurowych. Młodzież w tym celu zdobywa odpowiednią wiedzę o poszczególnych służbach, uczestniczy w różnego rodzaju ćwiczeniach i testach sprawnościowych, a także uczy się musztry i zasad noszenia munduru.

Galeria zdjęć