Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Szkolenie z zakresu pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego

W dniu 27 marca 2023 roku, na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej odbyło się szkolenie z zakresu pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego.

Szkolenie skierowane było do pracowników firmy Frigo Logistics i miało na celu przygotowanie uczestników do pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych. W ramach jednodniowego szkolenia, 11 osób zapoznało się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami zagadnienia.

W czasie zajęć teoretycznych pracownicy poznali cel i zakres stosowania sprzętu ochrony dróg oddechowych, jego budowę oraz podział, a także zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji sprzętu ODO.

Podczas zajęć praktycznych, uczestnicy przećwiczyli pracę w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, w warunkach naturalnych oraz zadymienia w komorze dymowej. Zajęcia prowadzone były przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy szkolenia, otrzymali zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia. Zaświadczenia uczestnikom szkolenia wręczył st. bryg. Damian Hajdas - Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie w obecności: st. bryg. Bogumiła Zalewskiego - Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej oraz st. kpt. Piotra Ujmy - Kierownika Zespołu Przedmiotowego i kierownika powyższego szkolenia.

Galeria zdjęć

Szkolenie z zakresu pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego
Szkolenie z zakresu pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego
Szkolenie z zakresu pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego
Szkolenie z zakresu pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego
Szkolenie z zakresu pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego
Szkolenie z zakresu pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego
Szkolenie z zakresu pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego
Szkolenie z zakresu pracy w sprzęcie ochrony układu oddechowego

Additional information