Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków

W dniu 30.03.2023 r. odbyło się szkolenie „Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków”.

W jednodniowym szkoleniu udział wzięło 16 funkcjonariuszy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z: Wrocławia, Oleśnicy, Świdnicy, Brzegu, Będzina, Sosnowca, Prudnika, Jawora, Krapkowic i Puław.

Program szkolenia obejmował 6 godzin zajęć dydaktycznych: teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, a także specjalistów z zewnątrz. Zajęcia odbywały się w salach wykładowych oraz w laboratoriach z zakresu profilaktyki pożarowej w elektroenergetyce oraz na poligonie szkolnym.

Na zakończenie szkolenia Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły st. bryg. Damian Hajdas wręczył uczestnikom szkolenia stosowne zaświadczenia. W uroczystym zakończeniu szkolenia udział wziął również kierownik szkolenia mł. kpt. Adrian Barasiński, naczelnik Wydziału Szkoleń Specjalistycznych st. bryg. Bogumił Zalewski oraz jego zastępca mł. bryg. Arkadiusz Omazda.

Galeria zdjęć

Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków

Additional information