Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Dzień Otwarty Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego AWF Katowice oraz podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy AWF w Katowicach, a Centralną Szkołą PSP

W dniu 20 kwietnia w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach miał miejsce dzień otwarty uczelni.

Przedsięwzięcie skierowane było do uczniów klas mundurowych szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego. Celem dnia otwartego było promowanie bezpieczeństwa osobistego i zachowań bezpiecznych w sytuacjach szczególnych wśród uczniów i studentów. Przygotowano pięć paneli tematycznych dla podniesienia świadomości o uzależnieniu od nowych technologii, z zakresu udzielenia pierwszej pomocy, właściwych postaw podczas wypadku komunikacyjnego oraz samoobrony i zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią.

W spotkaniu z uczniami uczestniczył st. bryg. Piotr Placek - Komendant Centralnej Szkoły PSP wraz z kadetami Dziennego Studium Aspirantów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej. Podczas prelekcji młodzi ludzie mogli dowiedzieć się o wymaganiach jakie stawia przed nimi służba w szeregach Państwowej Straży Pożarnej. Przedstawiono charakter zawodu strażaka i wskazano, co trzeba zrobić, aby zostać kadetem Centralnej Szkoły PSP. Spotkanie miało również na celu kształtowanie czynnych postaw prospołecznych wśród młodzieży, odpowiedzialności, niesienia pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych, a także propagowanie tematyki związanej z ochroną środowiska. Warsztaty szkoleniowe prowadzone były także przez pracowników Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz przez zaproszonych gości – funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Katowicach.

Podczas spotkania doszło do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy: Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach reprezentowaną przez: prof. dr hab. Grzegorza Jurasa - Rektora AWF Katowice, a Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie reprezentowaną przez: st. bryg. mgr Piotra Placka - Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Strony oświadczyły, iż mają zamiar podjąć interdyscyplinarną współpracę związaną ze swoją działalnością, dążąc do wzajemnego zwiększania doświadczenia zawodowego i praktycznego. Mając na uwadze powyższe cele, Strony wyznaczyły obszary współpracy w zakresie działalności badawczej, dydaktycznej, rozwoju, organizacji i promocji, zawierając umowę o współpracy.

Tekst: CS PSP
Zdjęcia: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Galeria zdjęć

Dzień Otwarty Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego AWF Katowice
Dzień Otwarty Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego AWF Katowice
Dzień Otwarty Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego AWF Katowice
Dzień Otwarty Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego AWF Katowice
Dzień Otwarty Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego AWF Katowice
Dzień Otwarty Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego AWF Katowice
Dzień Otwarty Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego AWF Katowice
Dzień Otwarty Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego AWF Katowice
Dzień Otwarty Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego AWF Katowice
Dzień Otwarty Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego AWF Katowice

Additional information