Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP

W dniach 25-26 kwietnia 2023 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyły się warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach Państwowej Straży Pożarnej.

W zajęciach wzięli udział przedstawiciele komend wojewódzkich PSP oraz szkół PSP.

Celem warsztatów było zapoznanie pilotów bezzałogowych statków powietrznych z zastosowaniem dronów w zakresie:

  • przygotowania SBSP do wykonania mapowania terenu,
  • planowania misji w celu wykonania nalotu 2D i 3D,
  • wykonywania ortofotomap,
  • modelowania 3D,
  • przygotowania i wykonania ortofotomapy za pomocą programu Pix4DReact,
  • obsługi oprogramowania 3DMap dla PSP udostępnionego przez Biuro Bezpieczeństwa Informacji KG PSP w formie chmury obliczeniowej.

Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z omawianymi zagadnieniami zakresie teoretycznym oraz przede wszystkim w  formie praktycznej zarówno w zakresie konfiguracji oprogramowania, obróbki otrzymanego materiału i obliczeń czy exportu danych. Podczas warsztatów poruszono także temat transmisji obrazu z bezzałogowych statków powietrznych oraz kamer zewnętrznych za pomocą ACOStreamera, urządzenia, które jest w posiadaniu większości zespołów dronowych w Państwowej Straży Pożarnej.

Nieustanny postęp technologiczny w dziedzinie bezzałogowych statków powietrznych powoduje, że również w Państwowej Straży Pożarnej drony znajdują coraz więcej zastosowań, stając się narzędziem wspomagającym kierującego działaniem ratowniczym. Nowe możliwości bezzałogowców wymuszają potrzebę ciągłego doskonalenia zespołów dronowych nie tylko w obsłudze samego drona, ale również w użyciu systemów informatycznych, mapowych i wizyjnych.

Rolę instruktorów na warsztatach pełnili: st. kpt. Stefan Ostrowski (KW PSP Białystok), mł. bryg. Marcin Lachnik (KP PSP Przeworsk), asp. sztab. Tomasz Flak (KP PSP Przeworsk), bryg. Waldemar Nowak (CS PSP).

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowych warsztatów. Zaświadczenia wręczył Z-ca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. Damian Hajdas w obecności Naczelnika Wydziału Nauczania st. bryg. Marka Poterka.

Galeria zdjęć

Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP
Warsztaty tematyczne z zakresu fotogrametrii i mapowania oraz transmisji obrazu z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach PSP

Additional information