Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie

Dnia 11 maja 2023 r. o godz. 12.00 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Obchody rozpoczął meldunek dowódcy uroczystości st. bryg. Marka Grabałowskiego złożony nadbryg. dr inż. Adamowi Koniecznemu - Zastępcy Komendanta Głównego PSP. Po złożeniu meldunku nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie hymnu państwowego oraz uczczenie minutą ciszy funkcjonariuszy, którzy odeszli na wieczną służbę.

Otwierając uroczystość Komendant Centralnej Szkoły st. bryg. Piotr Placek przemawiając do strażaków mówił m.in.: "Służba w szeregach Państwowej Straży Pożarnej jest trudna i odpowiedzialna. Wymaga hartu ducha, odwagi i poświęcenia w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi zgodnie z mottem "Bogu na chwałę ludziom na pożytek". Bycie strażakiem to honor i zaszczyt, a mundur zobowiązuje do godnego zachowania i odpowiedniej postawy. Strażacy pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej muszą stale kształcić się, podnosić swoje kwalifikacje, by sprostać  stawianym wymaganiom”.

W swoim przemówieniu nadbryg. dr inż. Adam Konieczny - Zastępca Komendanta Głównego PSP zwracając się do strażaków oraz pracowników cywilnych podkreślał, że: „zadania, które na co dzień stoją przed całą formacją Państwowej Straży Pożarnej, wymagają osób oddanych służbie, dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach. W swoim przemówieniu podkreślił również, że trudne i odpowiedzialne zadania mogą realizować jedynie strażacy z odpowiednim poziomem wiedzy, doświadczeniem i sprawnością fizyczną”. Komendant zaznaczył, że ważną rolę, jaką pełni Centralna Szkoła w strukturach organizacyjnych PSP jest zasługą wszystkich pracowników Szkoły, bo to dzięki ich zaangażowaniu, na pożarniczej mapie Polski rozwija się Szkoła z wielkimi perspektywami i możliwościami.

Odznaczeni i awansowani na wyższe stopnie służbowe zostali:

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

 1. st. bryg. Damian Hajdas
 2. st. kpt. Tomasz Wiłun

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”:

 1. st. kpt. Piotr Gonera
 2. st. asp. Mateusz Auguścik


Awanse na wyższe stopnie służbowe:

Starszego Brygadiera:

 1. Jóźwiak Konrad
 2. Kołbasiuk Zdzisław
 3. Ławiński Roman

Młodszego Brygadiera:

 1. Piotrowski Kamil
 2. Ujma Piotr

Kapitana:

 1. Barasiński Adrian
 2. Bogusz Michał
 3. Chachulski Mateusz
 4. Holi Arkadiusz
 5. Polak Dariusz

Starszego Aspiranta:

 1. Kasprzyk Sławomir
 2. Minkina Wojciech

Aspiranta:

 1. Biały Kamil
 2. Strączyński Grzegorz

Sekcyjnego:

 1. Michalik Mateusz

Starszego Strażaka:

 1. Goc Łukasz
 2. Osiński Patryk
 3. Przewieźlik Daniel
 4. Pstrowski Piotr
 5. Pyrzyk Dominik

Starszego Strażaka:

 1. kdt str. Leśnikowski Michał
 2. kdt str. Madzia Sebastian
 3. kdt str. Szymaniec Krzysztof


Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji za szczególne zaangażowanie podczas wykonywania obowiązków służbowych przyznał nagrodę niżej wymienionemu funkcjonariuszowi Centralnej Szkoły PSP:

 • bryg. Karol Majdzik

Komendant Główny Państwowej Straży za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych przyznał nagrodę z okazji Dnia Strażaka niżej wymienionemu funkcjonariuszowi Centralnej Szkoły PSP:

 • mł. bryg. Arkadiusz Omazda

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił dyplomem niżej wymienionemu funkcjonariuszowi Centralnej Szkoły PSP za szczególne zaangażowanie w działaniach ratowniczo – gaśniczych:

 • asp. Moczek Marek


Z tego miejsca dziękujemy wszystkim gościom za przybycie na Dzień Strażaka do Centralnej Szkoły PSP oraz za otrzymane listy okolicznościowe z życzeniami z okazji Dnia Strażaka.

Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie Pan st. bryg. Piotr Placek wraz ze swoimi zastępcami składa serdeczne podziękowania wszystkim obecnym na uroczystości strażakom i gościom. Podziękowania kierowane są również do wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Szkoły za przygotowanie i organizację uroczystego Dnia Strażaka w CS PSP.

Dzień Strażaka w CS PSP zaszczycili swoją obecnością:

 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pani Lidia Burzyńska,
 • Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Pan Mariusz Trepka,
 • Zastępca Komendanta Głównego PSP Pan nadbryg. Adam Konieczny,
 • Biskup pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej Ksiądz dr Andrzej Przybylski,
 • V-ce Wojewoda Śląski Pan Robert Magdziarz,
 • Śląski Kurator Oświaty Pani Urszula Bauer,
 • Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie Pani Alicja Janowska,
 • Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP Pan nadbryg. Jarosław Piotrowski,
 • Zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pan st. bryg. Wojciech Nawara,
 • Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pan bryg. Arkadiusz Krzemiński,
 • Zastępca Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pan st. bryg. Bogusław Brud,
 • Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pan st. bryg. Grzegorz Rajca,
 • Zastępca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Pan st. bryg. Paweł Żaba,
 • Komendant Szkoły Policji w Katowicach Pan insp. Jarosław Gałuszka,
 • Zastępca Komendanta Szkoły Podoficerskiej w Bydgoszczy Pan st. bryg. Robert Sawosz,
 • Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach Pan bryg. Rafał Jureczko,
 • Kanclerz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Pan st. bryg. mgr. inż. Piotr Równicki,
 • Zastępca Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej Pan ppłk. SG Grzegorz Drożyński,
 • Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie Pan st. bryg. Sergiusz Wiśniewski,
 • Komendant Powiatowy PSP w Kłobucku Pan mł. bryg. Karol Wers,
 • Komendant Powiatowy PSP w Zawierciu Pan st. bryg. Artur Łągiewka,
 • Komendant Powiatowy PSP w Będzinie Pan mł. bryg. Arkadiusz Spera,
 • Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Górniczej Pan mł. bryg. Zbigniew Gnacik,
 • Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie Pan bryg. Paweł Froch,
 • Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Tarnowskich Górach Pan st. bryg. Grzegorz Twardawa,
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie Pan kom. Rafał Drewniak,
 • Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Częstochowie Pan ppłk Lucjan Pażdziora,
 • Zastępca Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie Pan podinsp. Sławomir Karoń,
 • Kierownik działu kwatermistrzowskiego Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach Pan mjr SW Aleksander Kmieć,
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ZZS Florian Pan Sylwester Kałuża,
 • Przewodniczący Śląskiej Sekcji NSZZ Solidarność Pan Adam Rogoza,
 • Zastępca Przewodniczącego Śląskiej Sekcji NSZZ Solidarność Pan Michał Janus,
 • Przewodniczący Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność Pan Jacek Strączyński,
 • Sekretarz Zarządu Regionu Częstochowskiego NSZZ Solidarność Pani Dorota Kaczmarek,
 • Zastępca Wójta Gminy Lelów Pan Henryk Nowak,
 • Administrator Klasztoru Jasnej Góry Ojciec Czesław Brud,
 • Kustosz Jasnej Góry Ojciec Waldemar Pastusiak,
 • Kapelan Strażaków Powiatu Częstochowskiego Ks. Dziekan Sławomir Galasiński,
 • Kapelan Częstochowskiej "Solidarności" Ks. Ryszard Umański,
 • Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Częstochowie Ksiądz Adam Jarząbek,
 • W imieniu Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwigi Wiśniewskiej Pan Marcin Woś,
 • W imieniu Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie Pan st. kpt. Michał Kuczera,
 • Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Katowicach Pan Piotr Grazda,
 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Herby Pan Ryszard Kocieliński,
 • Dyrektor WORD Częstochowa Pan Włodzimierz Mogiła,
 • Prezes Regionalnego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Pan Krzysztof Zbrojkiewicz,
 • W imieniu Dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej Pani Ewa Żak,
 • Kierownik Biura Komunikacji i Marketingu TAURON Nowe Technologie S.A. Wrocław Pan Gracjan Respondek,
 • Prezes Koła Emerytów CS PSP Pan st. bryg. w st. spocz. Tomasz Surlej.

List od Poseł do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwigi Wiśniewskiej

List od Posła na Sejm Pana Zbigniewa Chmielowca

List od II Wicewojewody Śląskiego Pana Roberta Magdziarza

List od Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

List Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie

List od Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie

List od Komendanta Powiatowego PSP w Będzinie

List od Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Górniczej

List od Komendanta Powiatowego PSP w Tarnowskich Górach

List od Komendanta Powiatowego PSP w Zawierciu

List od Komendanta Szkoły Policji w Katowicach

List od Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

List od Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych

List od Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach

List od Komendant Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach oraz Kierownika Grupy Zamiejscowej w Częstochowie

List od Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu

List od Śląskiej Kurator Oświaty Pani Urszuli Bauer

List od Nadleśniczego Nadleśnictwa Herby

List od Przewodniczącego Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność

List od Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Katowicach

List od Firmy Hilti Poland

List od Prezesa Firmy MENTOR S.A.

 

Galeria zdjęć

Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie
Dzień Strażaka w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie

Additional information