Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Ogłoszenie wyników naboru na kształcenie dzienne 2023/2024

Informacje dla kandydatów biorących udział w naborze na Dzienne Studium Aspirantów XXVII, tj. na kształcenie dzienne 2023/24.

Poniżej publikujemy wyniki sprawdzianu z konkurencji pływanie oraz sprawdzianu braku lęku wysokości, a także listę osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej i skierowanych na badania komisji lekarskiej MSWiA.

Wyniki sprawdzianu z konkurencji pływanie oraz sprawdzianu braku lęku wysokości

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych do służby kandydackiej i skierowanych na badania komisji lekarskiej MSWiA

 

Uwaga!

Informacja dla kandydatów zamierzających zrezygnować z dalszej części postępowania rekrutacyjnego do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w roku szkolnym 2023/2024.

Osoby zamierzające podjąć służbę kandydacką w innej szkole Państwowej Straży Pożarnej (tj. SGSP w Warszawie, SA PSP w Krakowie lub SA PSP w Poznaniu) lub rezygnują z własnych przyczyn z dalszej części rekrutacji w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, proszone są o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie poprzez złożenie stosownego pisma (raportu) zamieszczonego TUTAJ (forma edytowalna lub do uzupełnienia w pliku .PDF).

Prosimy o uzupełnienie dokumentu, jego wydruk, własnoręczny czytelny podpis i dostarczenie osobiste lub przesłanie drogą pocztową na adres: Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, kod: 42-200 Częstochowa, ul. Sabinowska 62/64.

Dopuszczalne jest również uzupełnienie i wydruk, podpisanie dokumentu jego zeskanowanie i przesłanie (w formacie pliku graficznego lub formacie .PDF) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Centralnej Szkoły z poczty (adresu) e-mail podanego przez kandydata w procesie rekrutacji (do weryfikacji i potwierdzenia korespondencji).

Additional information