Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Ogłoszenie Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

Ogłoszenie Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

o otwartym naborze Partnera Branżowego w ramach realizacji projektu pn.: Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie Pożarnictwo przy Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie (BCU CS PSP).

Termin składania ofert upływa w dniu 18.08.2023 r.

Szczegółowe informacje znaleźć można pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/cspsp-czestochowa/utworzenie-i-funkcjonowanie-branzowego-centrum-umiejetnosci-w-dziedzinie-pozarnictwo-przy-centralnej-szkole-panstwowej-strazy-pozarnej-w-czestochowie-bcu-cs-psp

 

W wyniku postępowania w terminie do dnia 18.08.2023 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa. O wyniku postępowania informacja zostanie umieszczona w późniejszym terminie.

 
Informacja dotycząca wyboru partnera:

 Informacja dotycząca wyboru partnera do pobrania w formie pliku .pdf [0,09 MB]

Additional information