Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym

12 września w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyło się szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym.

Zajęcia prowadził bryg. Przemysław Berus ze Szkoły Aspirantów PSP z Poznania. Szkolenie stanowiło ważny krok w rozwoju umiejętności osób odpowiedzialnych za koordynację i zarządzanie akcjami ratunkowymi. Głównym celem zajęć było zapewnienie uczestnikom pełnej wiedzy na temat aspektów formalno-prawnych związanych z kierowaniem działaniem ratowniczym oraz skoncentrowanie się na prawidłowym określeniu władztwa, jakie ma osoba kierująca akcją ratowniczą, czyli Kierujący Działaniem Ratowniczym (KDR).

W trakcie poszczególnych modułów szkolenia omówiono szeroki zakres praw, uprawnień oraz obowiązków, które są przypisane KDR. Było to kluczowe, aby uczestnicy mieli pełne zrozumienie swojej roli i kompetencji w trakcie akcji ratunkowych. Ponadto, szczegółowo wyjaśniono koncepcję trójpoziomowej struktury kierowania działaniem ratowniczym, co jest niezbędne dla efektywnej organizacji działań ratunkowych w sytuacjach kryzysowych.

Na praktycznych przykładach przedstawiono również sposób stosowania katalogu uprawnień władczych. To zagadnienie jest kluczowe, aby KDR mogli skutecznie podejmować decyzje i zarządzać sytuacją, zawsze mając na uwadze aspekty prawne i etyczne. Szkolenie dostarczyło uczestnikom nie tylko teoretycznej wiedzy, ale także umożliwiło jej praktyczne zastosowanie w rzeczywistych scenariuszach.

Dodatkowo, szkolenie skupiło się na organizacji strefy działań, co jest istotnym aspektem skutecznego kierowania akcją ratowniczą. Uczestnicy mieli okazję poznać najlepsze praktyki w zakresie planowania i zarządzania obszarem działań ratowniczych, co pozwoliło na efektywną koordynację działań wszystkich zaangażowanych służb i zespołów ratunkowych.

Ponadto, jako część szkolenia, odbył się panel dyskusyjny poświęcony zagrożeniom elektroenergetycznym dla strażaków podczas działań ratowniczych. Ten panel, który został poprowadzony przez funkcjonariusza CS PSP kpt. dr inż. Adriana Barasińskiego, dostarczył uczestnikom cennej wiedzy i perspektyw dotyczących bezpieczeństwa w działaniach ratunkowych związanych z elektroenergetyką.

Kpt. Adrian Barasiński, mający bogate doświadczenie i specjalistyczną wiedzę w tej dziedzinie, podzielił się swoją ekspertyzą z uczestnikami szkolenia. Omówił on niezwykle istotne aspekty, które są kluczowe dla zrozumienia i zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie działań ratowniczych w obszarze urządzeń i sieci elektroenergetycznych. Warto zaznaczyć, że tego rodzaju wiedza jest niezbędna dla strażaków, którzy mogą napotkać na sytuacje związane z uszkodzeniem linii energetycznych lub wystąpieniem innych podobnych zagrożeń podczas prowadzonych działań ratowniczych.

Podczas panelu poruszono ważne kwestie dotyczące identyfikacji i oceny ryzyka związanego z obecnością napięcia elektrycznego, odpowiednich procedur postępowania w przypadku uszkodzeń infrastruktury elektroenergetycznej oraz narzędzi i sprzętu, który może być stosowany przy tego rodzaju interwencjach. Prezentacja tych aspektów była nie tylko teoretyczna, ale również praktyczna, co pozwoliło uczestnikom na lepsze zrozumienie i przygotowanie do działań w realnych sytuacjach.

W efekcie, panel dyskusyjny był wartościowym uzupełnieniem szkolenia, pozwalając strażakom na zdobycie specjalistycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego radzenia sobie z elektroenergetycznymi zagrożeniami w trakcie akcji ratunkowych oraz zwiększając poziom bezpieczeństwa ich działań.

Podsumowując, to szkolenie doskonalące stanowiło niezastąpioną okazję dla osób odpowiedzialnych za kierowanie działaniem ratowniczym, aby zdobyć kompleksową wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego działania w sytuacjach kryzysowych i ratunkowych. Dzięki niemu uczestnicy stali się bardziej przygotowani do podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów oraz zarządzania zespołem w trudnych sytuacjach, przestrzegając jednocześnie wszystkich aspektów formalno-prawnych.

Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. Piotr Placek wraz ze swoim Zastępcą bryg. Tomaszem Bąkiem, podziękowali bryg. Przemysławowi Berusowi ze Szkoły Aspirantów PSP z Poznania oraz kpt. Adrianowi Barasińskiemu z CS PSP za profesjonalne przeprowadzenie zajęć, które spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony osób biorących udział w przedmiotowym szkoleniu.

Galeria zdjęć

Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym

Additional information