Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Zgrupowanie szkolnej sekcji wysokościowej

W dniu 23.09.2023 r. zostało zorganizowane zgrupowanie szkolnej sekcji wysokościowej działającej w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie.

Wspólne ćwiczenia zostały podzielone na dwie części. W części teoretycznej, prelekcje wygłosił mł. bryg. Tyberiusz Koniuch ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, wykłady objęły tematy: „Przepisów regulujących organizację ratownictwa wysokościowego w KSRG” oraz „Zmian i trendów w ratownictwie wysokościowym”. W części praktycznej odbyły się ćwiczenia w jaskini „piętrowa szczelina”. Cała grupa przez ponad 4 godziny eksplorowała jaskinię, podnosząc umiejętności poruszania się po linach w jaskini i pokonując szczeliny w odkrywaniu jej wnętrza.

Szkolna Sekcja Ratownictwa Wysokościowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej (SSRW CSPSP) została powołana rozkazem Komendanta Szkoły w dniu 26 marca 2008 r. w Częstochowie. W ramach działalności sekcji prowadzone są ćwiczenia i szkolenia młodszych ratowników wysokościowych KSRG. Każdego roku sekcja powiększa się o nowych członków. Dzięki nim wspólne spotkania i ćwiczenia rozwijają pasję i powiększają grono pozytywnie zakręconych działalnością w dziedzinie ratownictwa wysokościowego.

Szczególne podziękowania dla Komendantów Centralnej Szkoły PSP na czele ze st. bryg. Piotrem Plackiem, Komendantowi Powiatowemu PSP w Myszkowie st. bryg. Sergiuszowi Wiśniewskiemu i Komendantowi Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie bryg. Markowi Chwale za pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

Galeria zdjęć

Zgrupowanie szkolnej sekcji wysokościowej
Zgrupowanie szkolnej sekcji wysokościowej
Zgrupowanie szkolnej sekcji wysokościowej
Zgrupowanie szkolnej sekcji wysokościowej
Zgrupowanie szkolnej sekcji wysokościowej
Zgrupowanie szkolnej sekcji wysokościowej
Zgrupowanie szkolnej sekcji wysokościowej
Zgrupowanie szkolnej sekcji wysokościowej