Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000,  fax:  (34) 34-77-104,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony

przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych

W dniach 19-20 października 2023 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyły się warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych.

Warsztaty zrealizowano przy współudziale Biura Planowania Operacyjnego Komendy Głównej PSP.

W zajęciach wzięli udział funkcjonariusze wyznaczeni do pełnienia funkcji koordynatora z komend wojewódzkich PSP, szkół PSP oraz wyznaczeni funkcjonariusze, którzy pełnili rolę instruktorów podczas warsztatów. W warsztatach uczestniczył także koordynator krajowy PSP ds. BSP oraz zastępca koordynatora krajowego Policji ds. BSP.

Podczas warsztatów omówiono zasady współpracy ze statkami powietrznymi podczas akcji ratowniczych oraz propozycje zmian w Instrukcji Operacyjnej „Wykorzystanie BSP w działaniach jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej”. Omówiono także współpracę koordynatora operacji lotniczych ze sztabem oraz organizację dużej akcji ratowniczej na przykładzie ćwiczeń „HCP Stalowa Wola 2023” i „Cooperation 2023”. Przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) w połączeniu wideokonferencyjnym omówili zasady współpracy PSP z PAŻP w zakresie koordynacji operacji lotniczych.

Dzięki obecności na warsztatach przedstawiciela Policji uczestnicy zapoznali się z koordynacja i zarządzaniem BSP w Policji, a także podzielili się doświadczeniem i spostrzeżeniami z prowadzonych działań z użyciem bezzałogowych statków powietrznych.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowych warsztatów. Zaświadczenia wręczył Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. Damian Hajdas.

Galeria zdjęć

Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych
Warsztaty dla koordynatorów wojewódzkich PSP ds. bezzałogowych statków powietrznych

Additional information