Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Gala laureatów konkursów przedmiotowych

W dniu 3 marca 2017 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się GALA LAUREATÓW KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH zorganizowanych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017.

Śląski Kurator Oświaty zorganizował w bieżącym roku szkolnym 12 Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego.

Na uroczystości obecna była Pani Poseł na Sejm RP Lidia Burzyńska, Śląski Kurator Oświaty Pani Urszula Bauer, Dyrektor Delegatury KO w Częstochowie Pani Alicja Janowska, Pani Agnieszka Banasik reprezentująca prezydenta miasta Częstochowy, przedstawiciele ośrodków doskonalenia nauczycieli w Częstochowie, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin, dyrektorzy gimnazjów, nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów przedmiotowych i laureaci konkursów, rodzice oraz nauczyciele pracujący w wojewódzkich komisjach konkursowych.

Uczniowie gimnazjów z terenu Delegatury KO w Częstochowie zdobyli 68 tytułów laureata. Dwóch uczniów zostało trzykrotnymi laureatami (zdobyli trzy tytuły), 4 uczniów zostało dwukrotnymi laureatami.

Wszystkim Laureatom, ich Rodzicom i Nauczycielom GRATULUJEMY!!!

 

Galeria zdjęć

Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Gala laureatów konkursów przedmiotowych
Gala laureatów konkursów przedmiotowych

Additional information