Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  34 378 53 00,  fax:  34 378 53 32,
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150123657,  NIP: 573-11-77-649,
Biuletyn Informacji Publicznej, ePUAP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Zakończenie szkolenia specjalistycznego z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych

W dniu 31 marca 2017 roku zostało zakończone szkolenie specjalistyczne z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych realizowane w dniach 27.03 – 31.03. 2017 roku.

Szkolenie skierowane było do funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w celu przygotowania ratowników do skutecznego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych oraz podniesieniu poziomu świadomości ratownika w związku z zagrożeniami wynikającymi z pracy w środowisku pożarowym.

12 uczestników szkolenia otrzymało zaświadczenia o ukończeniu przedmiotowego szkolenia. Zajęcia były prowadzone przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz wykładowców zewnętrznych.

Zaświadczenia uczestnikom szkolenia wręczył z-ca Komendanta Centralnej Szkoły PSP st. bryg. Jacek Antos.

 

Galeria zdjęć