Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"

14 grudnia w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się Konferencja „Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne”.

Konferencja zorganizowana została przez Koło SITP przy CS PSP we współpracy z Centralną Szkołą PSP w Częstochowie. Patronatem honorowym wydarzenie objął Komendant Centralnej Szkoły PSP st. bryg. dr Piotr Placek.

Konferencja w zamyśle jej organizatorów i partnerów była miejscem bezpośredniego, czynnego i praktycznego spotkania strażaków z zagrożeniami, jakie płyną od instalacji fotowoltaicznych i pojazdów elektrycznych. Służyła wymianie poglądów i doświadczeń przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wysokimi napięciami prądu.

Głównym założeniem konferencji była koncentracja na praktycznym podejściu do tematu zagrożeń, dlatego kilka godzin spędziliśmy na poligonie, co bardzo docenili uczestnicy i obserwatorzy.

Pokazy na poligonie objęły:

 • pożar baterii samochodu elektrycznego – zjawiska zachodzące w baterii podczas jej podgrzewania, sposób palenia się baterii, zagrożenia dla strażaków,
 • penetracja ostrym narzędziem baterii samochodu elektrycznego,
 • działania gaśnicze w sytuacji zagrożenia porażenia prądem ze strony modułów fotowoltaicznych,
 • pożar paneli fotowoltaicznych,
 • gaszenie pożaru samochodu osobowego przy pomocy płachty gaśniczej,
 • case study – taktyka działań podczas zdarzenia - samochód osobowy uderzył w instalację fotowoltaiczną zamontowaną na gruncie. Instalacja pracuje, karoseria samochodu znajduje się pod napięciem, poszkodowany kierowca zakleszczony we wraku pojazdu.

W części wykładowej zaprezentowano następujące tematy:

 • Zasady postępowania podczas zdarzeń z udziałem pojazdów o napędzie elektrycznym lub hybrydowym - st. bryg. mgr inż. Tomasz Jonio (KG PSP),
 • Działania ratownicze podczas zdarzeń z samochodami o napędzie alternatywnym w praktyce - st. kpt. mgr inż. Piotr Gonera (CS PSP),
 • Bezpieczeństwo działań ratowniczych w obrębie instalacji fotowoltaicznych - kpt. dr inż. Adrian Barasiński (CS PSP),
 • Zagrożenia fizykochemiczne podczas zwalczania pożaru baterii - bryg. dr inż. Artur Ankowski (APoż),
 • Porażenie prądem elektrycznym - patofizjologia obrażeń ciała i stanów nagłych - kpt. mgr Kamil Biały (CS PSP).

Konferencja kierowana była do funkcjonariuszy PSP, strażaków OSP biorących czynny udział w działaniach ratowniczych oraz wszystkich osób zainteresowanych podaną tematyką. Łącznie w konferencji udział wzięło ponad 80 osób.

Galeria zdjęć

Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"
Konferencja "Bezpieczeństwo strażaków w erze zielonej energii: instalacje fotowoltaiczne i pojazdy elektryczne"