Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka - Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

W dniu 5 stycznia 2024 r. o godz. 12.00 odbyło się uroczyste pożegnanie ze służbą Komendanta Centralnej Szkoły PSP - st. bryg. dr Piotra Placka.

Na uroczystym apelu obecna była kadra Szkoły, naczelnicy wydziałów, kadeci oraz zaproszeni goście. Złożono serdeczne słowa uznania i podziękowania za zaangażowaną pracę na rzecz Centralnej Szkoły.

W imieniu wszystkich pracowników oraz własnym Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP st. bryg. dr Damian Hajdas, któremu Decyzją Komendanta Głównego PSP od dnia 6 stycznia 2024 r. powierzono obowiązki Komendanta Szkoły, złożył serdeczne słowa podziękowania za wieloletnią służbę w Centralnej Szkole oraz wyraził słowa uznania za wysiłek i wkład włożony na rzecz jej rozwoju: „Dziś przechodzi na emeryturę komendant, a przede wszystkim nasz wspólny kolega, który wniósł swój osobisty wkład w odpowiednie funkcjonowanie i rozwój Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Piotr starał się robić wszystko, by Szkoła była przyjaznym miejscem pracy dla nas jako pracowników i nauki dla kadetów w atmosferze wspólnego szacunku i zrozumienia”.

Przebieg kariery zawodowej:

Pan st. bryg. dr Piotr Placek po ukończeniu w 1996 roku Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie podjął służbę w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie na stanowisku dowódcy zastępu. Od 1997 r. był związany z Wydziałem Nauczania CS PSP, zajmując kolejno stanowiska instruktora, wykładowcy, starszego wykładowcy. Z dniem 1 marca 2012 roku został mianowany na stanowisko kierownika zespołu przedmiotowego. Przez ponad 29 lat służby nabyte umiejętności i osiągnięcia st. bryg. Piotra Placka wiążą się z działalnością oświatową Szkoły. Autor książek dydaktycznych związanych z kształceniem pożarniczym z przedmiotu Wyposażenie techniczne, współautor programów nauczania dla przedmiotów: Wyposażenie techniczne oraz Bezpieczeństwo i Higiena Praca w zawodzie technik pożarnictwa, egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie technik pożarnictwa, promotor zawodowych prac dyplomowych w latach 1996-2007, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych - wykładów i ćwiczeń. St. bryg. dr Piotr Placek był zaangażowany także w prowadzenie OSP przy Centralnej Szkole PSP w Częstochowie.

Z dniem 14 czerwca 2016 roku został powołany przez Komendanta Głównego PSP na stanowisko Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie.

Komendant Piotr Placek brał aktywny udział w organizacji wraz z kadrą szkoły, kadetami i słuchaczami uroczystości resortowych, a także o charakterze patriotycznym, religijnym i historycznym. Dał się poznać jako dobry organizator, gospodarz i przełożony, wdrażając w życie zapisy i wymogi ustaw modernizacyjnych wprowadzanych w PSP. Był inspiratorem działań modernizacyjnych budynków, pomieszczeń i poligonu szkolnego oraz remontów instalacji wraz z nawierzchniami dróg na terenie szkoły. Jednym z większych przedsięwzięć ważnych dla rozwoju i funkcjonowania Centralnej Szkoły było rozpoczęcie budowy kompleksu laboratorium sprzętu ochrony dróg oddechowych wraz z salą gimnastyczną w 2021 r., którego pierwszy etap zakończył się w październiku 2023 roku. Merytorycznie i profesjonalnie rozwiązywał trudne zadania i problemy. Rzetelnie i odpowiedzialnie realizował powierzone mu obowiązki służbowe. Podejmował szereg przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków służby i pracy podległych strażaków i pracowników Szkoły, dbając o zakupy nowoczesnego sprzętu pożarniczego i samochodów ratowniczych. Dzięki dobrej współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych druhowie otrzymywali do swojego użytku sprzęt ratowniczy, pojazdy, łodzie oraz przyczepy. Mieli również możliwości korzystania z bazy noclegowej w szkole, poligonu i sali wykładowych podczas organizowanych szkoleń i ćwiczeń.

Drogi Komendancie, Piotrze!

Pragniemy podziękować Ci za współpracę, poświęcenie, oddanie, lojalność oraz trud włożony w rozwój Centralnej Szkoły. Jednocześnie żywimy przekonanie, że pomimo przejścia na zasłużoną emeryturę, będziesz z sentymentem i uśmiechem wspominał wspólnie przeżyte z nami chwile.

Zachowując w pamięci miłe wspomnienia, życzymy dobrego zdrowia, dużo sukcesów w podejmowaniu nowych przedsięwzięć oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Życzymy uśmiechu na co dzień, powodzenia oraz spełnienia wszystkich marzeń. Dziękujemy za wszystko, co zrobiłeś dla Centralnej Szkoły.

To był zaszczyt pracować wspólnie z Tobą!

Słowa uznania składają Ci koleżanki i koledzy z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Galeria zdjęć

Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie
Uroczyste pożegnanie ze służbą st. bryg. dr Piotra Placka Komendanta CS PSP w Częstochowie

Additional information