Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla funkcjonariusza Centralnej Szkoły PSP

Pan Marcin Kierwiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, pismem znak DB-W.126.75.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. za wzorowe realizowanie zadań służbowych wymagających znacznego nakładu pracy przyznał nagrodę pieniężną Panu kpt. Dariuszowi Polakowi.

Nagrodę wręczył i pogratulował p.o. Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. dr Damian Hajdas w obecności Pani Naczelnik Wydziału Kadrowego mł. bryg. Magdaleny Kołbasiuk.

Pan kpt. Dariusz Polak jest funkcjonariuszem Państwowej Straży Pożarnej, zatrudnionym w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie, na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Kadrowego.

Galeria zdjęć

Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla funkcjonariusza Centralnej Szkoły PSP
Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla funkcjonariusza Centralnej Szkoły PSP
Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla funkcjonariusza Centralnej Szkoły PSP
Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla funkcjonariusza Centralnej Szkoły PSP