Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Narada roczna - Podsumowanie 2023 roku w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

30 stycznia 2024 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbyła się narada roczna, podsumowująca działalność Szkoły w 2023 roku.

Naradę rozpoczął p.o. Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. dr Damian Hajdas, który przywitał wszystkich uczestników na czele z Zastępcą Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adamem Koniecznym. St. bryg. dr Damian Hajdas następnie przedstawił program narady oraz podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom za zaangażowanie w rozwój Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Naczelnicy poszczególnych komórek organizacyjnych przedstawili i omówili najważniejsze zadania realizowane przez wydziały Centralnej Szkoły w 2023 r. oraz przedstawili plany na 2024 rok. Swoje obszary tematyczne omówili również specjaliści z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Danych Osobowych i prewencji społecznej.

Podczas spotkania podsumowano realizację zadań dydaktycznych, polityki kadrowej, zakupów sprzętu ratowniczego, rozbudowy i modernizacji Centralnej Szkoły, prewencji społecznej, działań Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, współpracy z przedstawicielami władz samorządowych, służb i instytucji współpracujących na co dzień z Centralną Szkołą PSP oraz wielu innych zadań związanych z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej.

"Ogrom pracy, jaki został wykonany przez ten czas i ciągłe dążenie do poprawy jakości kształcenia, pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość" - mówił Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny.

Struktura organizacyjna wydziałów Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie:

 • Wydział Kadrowy,
 • Wydział Nauczania,
 • Wydział Finansowy,
 • Wydział Organizacji i Nadzoru,
 • Wydział Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej,
 • Wydział Działań Ratowniczo-Gaśniczych,
 • Wydział Kompanii Szkolnych i Zabezpieczenia Obiektów,
 • Wydział Informatyki i Łączności,
 • Wydział Kwatermistrzowski,
 • Wydział Techniczny,
 • Samodzielne Stanowisko ds. BHP,
 • Samodzielne Stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Rzecznik Prasowy Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie,
 • Koordynator prewencji społecznej.

Galeria zdjęć

Narada roczna - Podsumowanie 2023 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - Podsumowanie 2023 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - Podsumowanie 2023 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - Podsumowanie 2023 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - Podsumowanie 2023 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - Podsumowanie 2023 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - Podsumowanie 2023 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - Podsumowanie 2023 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - Podsumowanie 2023 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - Podsumowanie 2023 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - Podsumowanie 2023 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - Podsumowanie 2023 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - Podsumowanie 2023 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - Podsumowanie 2023 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - Podsumowanie 2023 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - Podsumowanie 2023 roku w CS PSP w Częstochowie
Narada roczna - Podsumowanie 2023 roku w CS PSP w Częstochowie

Additional information