Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Dnia 12 marca zakończyło się dwudniowe szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony (UKIER).

Celem szkolenia było doskonalenie umiejętności kierujących pojazdem uprzywilejowanym kategorii „C”, zapewniając bezpieczne wykonywanie manewrów na drodze oraz uświadamianie granic, których przekroczenie uniemożliwia skuteczne panowanie nad pojazdem. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności w zakresie przepisów ruchu drogowego, techniki jazdy oraz odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.

Szkolenie było prowadzone przez doświadczonych instruktorów techniki jazdy oraz specjalistów związanych z tematyką. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne odbywały się zgodnie z programem szkolenia doskonalącego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo oraz efektywność przekazywanej wiedzy.

W uroczystości zakończenia uczestniczył st. bryg. dr Damian Hajdas p.o. Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, który wręczył stosowne zaświadczenia. W spotkaniu wzięli również udział Naczelnik z Zastępcą Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej - st. bryg. Bogumił Zalewski, mł. bryg. Arkadiusz Omazda oraz Naczelnik Wydziału Technicznego - st. bryg. Roman Ławiński.

Galeria zdjęć

Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie doskonalące dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Additional information