Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

W dniach 18-20 marca 2024 roku odbyły się zajęcia praktyczne w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie.

Uczestników szkolenia przywitał st. bryg. dr Damian Hajdas - p.o. Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Pierwszy tydzień szkolenia, trwający od 19 do 23 lutego 2024 roku, poświęcony był przyswajaniu wiedzy teoretycznej za pośrednictwem metod i technik kształcenia na odległość poprzez wykłady online.

Zajęcia praktyczne realizowane były na poligonie i laboratoriach szkoły. Ponadto, uczestnicy odwiedzili halę sportową przy ulicy Żużlowej w Częstochowie, gdzie zapoznali się z zabezpieczeniami przeciwpożarowymi obiektu. Dnia 20 marca 2024 roku zakończyło się szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej w którym udział wzięło 30 osób.

Zaświadczenia inspektora ochrony przeciwpożarowej zostały wręczone przez Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej, st. bryg. Bogumiła Zalewskiego, w obecności Zastępcy Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej, mł. bryg. Arkadiusza Omazdy.

Galeria zdjęć

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Additional information