Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Specjalistyczne szkolenie z zakresu transportu towarów niebezpiecznych

W dniach 18-21 marca 2024 roku odbyło się specjalistyczne szkolenie z zakresu transportu towarów niebezpiecznych, w pierwszym dniu uczestników przywitał st. bryg. dr Damian Hajdas - p.o. Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Szkolenie skierowane jest dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w celu przygotowania teoretycznego i praktycznego ratowników do skutecznego i bezpiecznego rozpoznania oraz prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych podczas zdarzeń w transporcie towarów niebezpiecznych (ADR, RID, ICAO, ADN, IMDG). Zajęcia były prowadzone przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej jak również przez zaproszonych specjalistów, m.in. w dziedzinie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

30 uczestników szkolenia po zdanym egzaminie otrzymało od Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych st. bryg. Bogumiła Zalewskiego zaświadczenia potwierdzające ukończenie przedmiotowego szkolenia w obecności Naczelnika Wydziału Nauczania - st. bryg. Marka Poterka oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych mł. bryg. Arkadiusza Omazdy.

Galeria zdjęć

Specjalistyczne szkolenie z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Specjalistyczne szkolenie z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Specjalistyczne szkolenie z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Specjalistyczne szkolenie z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Specjalistyczne szkolenie z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Specjalistyczne szkolenie z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Specjalistyczne szkolenie z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Specjalistyczne szkolenie z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Specjalistyczne szkolenie z zakresu transportu towarów niebezpiecznych
Specjalistyczne szkolenie z zakresu transportu towarów niebezpiecznych

Additional information