Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Spotkanie przedstawicieli Szkół Aspirantów

W dniach 19-20.03.2024 r. na terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie odbyło się spotkanie naczelników wydziałów nauczania/kształcenia szkół Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa.

Spotkanie otworzył st. bryg. dr Damian Hajdas - p.o. Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, przywitał Panów Naczelników i życzył udanych i owocnych obrad.

Zagadnieniem głównym spotkania była analiza dokumentów będących podstawą organizacji i realizacji procesu kształcenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej w zawodzie technik pożarnictwa. W tym zakresie dokonano omówienia aktów prawa powszechnego i wewnątrzszkolnych regulacji dot. organizacji kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim interpretacji i stosowania ww. przepisów w praktyce szkolnej.

Uczestnicy spotkania rozmawiali także na temat realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wymieniając tzw. „dobre praktyki” w tym zakresie oraz koncepcje ewaluacji tego sposobu prowadzenia zajęć.

Ponadto, podczas spotkania wymieniono uwagi dot. doskonalenia zawodowe kadry szkół PSP i możliwości wspólnych przedsięwzięć celem podnoszenia kwalifikacji i sposobów wymiany doświadczeń kadry dydaktycznej.

Galeria zdjęć

Spotkanie przedstawicieli Szkół Aspirantów
Spotkanie przedstawicieli Szkół Aspirantów
Spotkanie przedstawicieli Szkół Aspirantów

Additional information