Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


30 lecie CS PSP

Porozumienie GIODO z Państwową Strażą Pożarną

Podejmowanie wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy o ochronie prywatności i danych osobowych oraz wymiana doświadczeń to główne cele porozumienia między GIODO i PSP.

Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się podczas konferencji naukowo-szkoleniowej „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej”, która 11 i 12 kwietnia 2017 r. miała miejsce w Józefowie pod Warszawą.

Ze strony PSP porozumienie podpisali: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Leszek Suski, Komendant-Rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, st. bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka oraz dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski. Swój podpis pod tym dokumentem złożyła też dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych (GIODO).

Współpraca obejmować będzie kilka obszarów:

  • działalność naukowo-badawczą,
  • działalność edukacyjną i szkoleniową,
  • działalność promocyjną,
  • działalność wydawniczą
  • działalność organizacyjną,
  • wykonywanie obowiązków przez inspektorów ochrony danych.

Porozumienie przewiduje m.in.: realizację wspólnych projektów, prowadzenie monitoringu krajowych i zagranicznych rozwiązań innowacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych, współorganizowanie seminariów, sympozjów i konferencji naukowych, a także praktyk studenckich i studiów podyplomowych.

Walor edukacyjno-szkoleniowy oraz promocyjny porozumienia podkreśla dodatkowo deklaracja współpracy przy organizacji kursów o charakterze organizacyjnym i zarządczym, podejmowaniu wspólnych działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży czy realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa danych osobowych w cyberprzestrzeni i w Internecie.

Zarówno GIODO, jak i przedstawiciele straży pożarnej zadeklarowali wzajemną pomoc ekspercką dotyczącą szczegółowych aspektów ich działań, a także stałą wymianę informacji i analiz w tym zakresie, celem zwiększenia poziomu wiedzy i bezpieczeństwa danych osobowych.

RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych to dokument Parlamentu Europejskiego i Rady UE zastępujący liczące 20 lat regulacje i zasady w obszarze ochrony danych osobowych. Wejdzie w życie 25 maja 2018 r. na terenie Unii Europejskiej. Jak podkreślają znawcy tematyki, regulacje wprowadzą rewolucję w podejściu do ochrony danych osobowych, wymagając od podmiotów i firm rozliczeń i realnego, a nie formalnego zaangażowania się w ochronę danych osobowych. A czasu na zmianę pozostało niewiele.

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej” była krokiem w kierunku przygotowania naszej formacji do wdrażania nowych przepisów. Jej istotnym punktem było podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych. Sygnatariuszami dokumentu byli generalny inspektor ochrony danych osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa, komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski, komendant-rektor SGSP st. bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka oraz dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski. Porozumienie przewiduje współpracę instytucji w kilku obszarach, m.in. naukowo-badawczym, edukacyjnym i szkoleniowym, a także promocyjnym i wydawniczym.

– Podpisane porozumienie będzie gwarantować wspólne, jednolite działania Państwowej Straży Pożarnej i generalnego inspektora ochrony danych osobowych we wdrażaniu nowych zasad w ochronie danych osobowych – podkreślił nadbryg. Leszek Suski.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem naszego środowiska. Przybyli na nią strażacy z całego kraju, a także przedstawiciele świata nauki. Liczną grupą byli komendanci wojewódzcy PSP i komendanci szkół PSP, dyrektorzy biur w KGPSP, administratorzy bezpieczeństwa informacji w PSP, w których obowiązki zawodowe wpisuje się tematyka ochrony danych osobowych, naczelnicy wydziałów informatyki w komendach, na których spoczywa obowiązek ochrony danych z perspektywy rozwiązań IT.

Do zainteresowania konferencją przyczynił się z pewnością bogaty program przedsięwzięcia. Był wśród nich m.in. interesujący wykład prof. dr hab. Ireny Lipowicz, niegdyś rzecznika praw obywatelskich, o aksjologii ochrony danych osobowych w Polsce. Wystąpienie Moniki Krasińskiej, dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg GIODO zapoznało słuchaczy z prawnymi aspektami zagadnienia, a Bogusławy Pilc, dyrektor Departamentu Inspekcji GIODO – z aspektami odpowiedzialności administratora danych osobowych. Interesujący był wykład na temat wykorzystania dronów w aspekcie ochrony danych osobowych czy prelekcja o zasadach ochrony informacji, które przetwarzamy zawodowo. Z samymi zmianami w świetle RODO zapoznał słuchaczy dr Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN. Drugiego dnia spotkania miały miejsce sesje panelowe poświęcone tematyce ochrony danych osobowych i sprawom obronnym.

Konferencja odbyła się 11 i 12 kwietnia w CNBOP-PIB w Józefowie. Jej organizatorami byli GIODO, KG PSP, SGSP, CNBOP-PIB.

W ww. konferencji ze strony CS PSP udział wzięli:
- Komendant, Administrator Danych Osobowych - mł. bryg. Piotr Placek,
- Administrator Bezpieczeństwa Informacji - mł. bryg. Dariusz Andryszkiewicz,
- Zastępca Naczelnika Wydziału Informatyki i Łączności – mł. bryg. Krzysztof Kopka,
- Pan Krzysztof Wysocki.

Treść porozumienia

Galeria zdjęć

Porozumienie GIODO z Państwową Strażą Pożarną
Porozumienie GIODO z Państwową Strażą Pożarną
Porozumienie GIODO z Państwową Strażą Pożarną

Additional information