Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Dnia 24 kwietnia 2024 roku zakończyło się trzydniowe szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej, zorganizowane przez Centralną Szkołę Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Udział w nim wzięło 30 uczestników z różnych regionów Polski. Zajęcia odbywały się na szkolnym poligonie, w laboratoriach oraz w salach wykładowych CS PSP, gdzie uczestnicy poszerzali swoją wiedzę m.in. w zakresie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynków, postępowania w przypadku pożaru oraz przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Ponadto, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z praktycznym aspektem roli, uprawnień i zadań inspektora ochrony przeciwpożarowej podczas wizyty w Hali Sportowej Częstochowa, zlokalizowanej przy ulicy Żużlowej.

Zaświadczenia przedłużające uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej wręczył Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. dr Damian Hajdas w obecności Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej st. bryg. Bogumiła Zalewskiego oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej mł. bryg. Arkadiusza Omazdy.

Galeria zdjęć

Szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej
Szkolenie aktualizujące dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Additional information