Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków

W dniu 25 kwietnia 2024 r. odbyło się szkolenie pn. „Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków”.

W jednodniowym szkoleniu udział wzięło 15 funkcjonariuszy z Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z: Warszawy, Łowicza, Poddębic, Krakowa, Łodzi, Łęczycy, Janowa Lubelskiego, Limanowej, Ostrołęki, Włodawy, Złotoryi, Lubania, Lwówka Śląskiego.

Program szkolenia obejmował 6 godzin zajęć dydaktycznych: teoretycznych i praktycznych prowadzonych przez wykładowców Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej, a także specjalistów z zewnątrz. Zajęcia odbywały się w salach wykładowych oraz w laboratoriach z zakresu profilaktyki pożarowej w elektroenergetyce, oraz na poligonie szkolnym.

Na zakończenie Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły st. bryg. dr Damian Hajdas wręczył uczestnikom szkolenia stosowne zaświadczenia. W uroczystym zakończeniu szkolenia udział wziął również, Naczelnik oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej st. bryg. Bogumił Zalewski oraz mł. bryg. Arkadiusz Omazda, a także kierownik szkolenia kpt. dr Adrian Barasiński.

Galeria zdjęć

Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków
Prąd elektryczny, a zagrożenia dla strażaków

Additional information