Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Doskonalenie zawodowe z "Przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE"

25 kwietnia w Rotundzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się doskonalenie zawodowe z "Przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE" (chemicznym, biologicznym, radiologicznym, nuklearnym i wybuchowym).

Seminarium zorganizowane zostało przez Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Wydział ds. Zwalczania Przestępczości Pseudokibiców i Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach.

Swoje kwalifikacje w tym zakresie podnosili w trakcie szkolenia zarówno policjanci, jak i strażacy. Przedstawiciele CS PSP st. kpt. Artur Wydra oraz mł. kpt. Kamil Biały przedstawili uczestnikom szkolenia tematy z zakresu promieniowania jonizującego oraz zagrożeń biologicznych. Wydarzenie to było początkiem cyklu szkoleniowego, w którym brali udział funkcjonariusze NGRMP woj. śląskiego, opolskiego, małopolskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, strażacy ze specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego, mundurowi z samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji oraz policjanci realizujący działania minersko–pirotechniczne oraz CBRNE.

W spotkaniu uczestniczyli również żołnierze z Jednostki Wojskowej AGAT z Gliwic i Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca. Szkolenie zorganizowane zostało w celu wdrożenia rozwiązań podnoszących kwalifikacje oraz zwiększających świadomość policjantów i strażaków w temacie zagrożeń CBRNE. Seminarium ma pomóc również w zacieśnieniu współpracy służb biorących udział w takich zdarzeniach. Postępowanie służb podczas wystąpienia podobnych zagrożeń, wymaga specjalistycznej wiedzy i wysokich kwalifikacji, które należy stale podnosić, nie tylko podczas organizowanych szkoleń zawodowych, ale również poprzez wzajemną współpracę i wymianę dobrych praktyk.

Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej z Częstochowy, policjantów z KWP w Katowicach i KW PSP w Katowicach, jak również instruktorów SPKP w Katowicach. Tematyka poruszana w każdym zagadnieniu odnosiła się do charakterystyki zagrożeń na terenie Polski i Europy, uwzględniając przestępstwa i zjawiska kryminogenne, związane z danym zagrożeniem, środki ochrony indywidualnej oraz ochrony ludności, środowiska i infrastruktury. Ponadto omówione zostały procedury i kompetencje służb biorących udział w interwencjach, metody poszukiwania substancji, czynników czy urządzeń, sposoby detekcji i identyfikacji zagrożeń oraz udzielania pomocy przedmedycznej w zależności od zagrożenia. Szkolenie miało za zadanie przybliżyć w przystępny sposób całą tematykę zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i wybuchowych.

Doskonalenie zawodowe z "Przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE", jest początkiem cyklu szkoleń dla funkcjonariuszy służb biorących udział w zwalczaniu i neutralizacji zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych, nuklearnych i wybuchowych. W późniejszych terminach funkcjonariusze uczestniczyć będą w zajęciach praktycznych, mających zapewnić im pełną wiedzę umożliwiającą unifikację procedur oraz użytkowanie sprzętu adekwatnego do przeciwdziałania danemu zagrożeniu CBRNE.

Galeria zdjęć

Doskonalenie zawodowe z "Przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE"
Doskonalenie zawodowe z "Przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE"
Doskonalenie zawodowe z "Przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE"
Doskonalenie zawodowe z "Przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE"
Doskonalenie zawodowe z "Przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE"
Doskonalenie zawodowe z "Przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE"
Doskonalenie zawodowe z "Przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE"
Doskonalenie zawodowe z "Przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE"
Doskonalenie zawodowe z "Przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE"
Doskonalenie zawodowe z "Przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE"
Doskonalenie zawodowe z "Przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE"
Doskonalenie zawodowe z "Przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE"
Doskonalenie zawodowe z "Przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE"
Doskonalenie zawodowe z "Przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE"
Doskonalenie zawodowe z "Przeciwdziałania zagrożeniom CBRNE"

Additional information