Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Warsztaty metodyczno-tematyczne pn.: "Ratownictwo techniczne realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym"

W dniach 22-26 kwietnia 2024 r. w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie odbyły się warsztaty metodyczno-tematyczne pn. „Ratownictwo techniczne realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym”.

W warsztatach uczestniczyli strażacy z Ośrodków Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, Warszawie Wrocławiu, Opolu, Katowic oraz Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Celem warsztatów było przygotowanie strażaków do prowadzenia szkoleń z zakresu ratownictwa technicznego w zakresie podstawowym w KSRG.

Podczas intensywnych 5 dni zajęć strażacy mieli okazję zapoznać się z nowoczesną technologią, trendami w motoryzacji w zakresie bezpieczeństwa biernego, czynnego i powypadkowego oraz sposobem dostosowania taktyki działań ratowniczych do zastanej sytuacji wypadkowej. Zajęcia w znacznej części obejmowały samochody o napędzie elektrycznym, hybrydowym oraz wodorowym.

Istotną częścią szkolenia były zajęcia praktyczne na poligonie szkolnym. Strażacy przeprowadzili ćwiczenia z wykorzystaniem m.in. trenażera samochodu ciężarowego, tramwaju, autobusu oraz samochodów osobowych. Ćwiczenia te pozwoliły na doskonalenie technik wykonywania dostępu do osób poszkodowanych oraz neutralizowania potencjalnych zagrożeń płynących z alternatywnych źródeł napędu.

Ostatniego dnia szkolenia odbyło się założenie końcowe o znacznym stopniu trudności, które symulowało realne zdarzenie drogowe. Symulacja była sprawdzianem posiadanych i zdobytych na szkoleniu umiejętności oraz pozwoliła na identyfikację obszarów wymagających dalszego rozwoju i doskonalenia.

W toku warsztatów uczestnicy uzyskali tytuł instruktora ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.

Zaświadczenia potwierdzające odbycie przedmiotowego szkolenia uczestnikom wręczył Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. dr Damian Hajdas w obecności Z-cy Naczelnika Wydziału Nauczania st. bryg. Mariusza Przygody oraz mł. bryg. Piotra Ujmy, st. kpt. Piotra Gonery, mł. kpt. Kamila Białego, asp. sztab. Rafała Zięby.

Galeria zdjęć

Warsztaty metodyczno-tematyczne ''Ratownictwo techniczne realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym''
Warsztaty metodyczno-tematyczne ''Ratownictwo techniczne realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym''
Warsztaty metodyczno-tematyczne ''Ratownictwo techniczne realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym''
Warsztaty metodyczno-tematyczne ''Ratownictwo techniczne realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym''
Warsztaty metodyczno-tematyczne ''Ratownictwo techniczne realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym''
Warsztaty metodyczno-tematyczne ''Ratownictwo techniczne realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym''
Warsztaty metodyczno-tematyczne ''Ratownictwo techniczne realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym''
Warsztaty metodyczno-tematyczne ''Ratownictwo techniczne realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym''
Warsztaty metodyczno-tematyczne ''Ratownictwo techniczne realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym''
Warsztaty metodyczno-tematyczne ''Ratownictwo techniczne realizowane przez KSRG w zakresie podstawowym''

Additional information