Centralna Szkoła PSP w Częstochowie,
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa

tel.:  (34) 34-77-000
e-mail: cspspcz@cspsp.pl

REGON: 150 123 657,  NIP: 573-11-77-649,
BIP, ePUAP /cspsp_czestochowa/SkrytkaESP

Developed in conjunction with Joomla extensions.

Terminy szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej na 2024 rok:

• szkolenie IOP w formie hybrydowej

• szkolenie IOP AKTUALIZACJA


 

Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym

W dniach 07-08 maja 2024 r. w Centralnej Szkole Państwowej Straży pożarnej odbyło się Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym.

Uczestnikami szkolenia było 10 funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach PSP na terenie województwa śląskiego oraz 10 funkcjonariuszy pełniących służbę w jednostkach PSP na terenie województwa łódzkiego.

Zgodnie z programem szkolenia jego głównym celem jest doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu kierowania działaniem ratowniczym podczas różnych zdarzeń ratowniczych, których rozmiar i charakter wymaga użycia zasobów ratowniczych w siłach nieprzekraczających wielkością jednej kompanii.

W pierwszym dniu zajęć uczestnicy szkolenia brali udział w praktycznych ćwiczeniach na poligonie szkolnym, weryfikując posiadaną wiedzę teoretyczną z praktyką i doświadczeniem. Dodatkowo obserwatorami ćwiczeń byli przedstawiciele Komend Wojewódzkich PSP z Łodzi i Katowic.

W drugim dniu na zajęciach teoretycznych omówiono zakres praw, uprawnień oraz obowiązków kierującego działaniem ratowniczym (KDR).

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pisemne potwierdzenie ukończenia przedmiotowego szkolenia. Zaświadczenia uczestnikom szkolenia wręczył Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Jarosław Jankowski w obecności: kierownika szkolenia – mł. bryg. Kamila Piotrowskiego,  st. kpt. Piotra Gonery oraz kpt. Piotra Węgrzyna.

Galeria zdjęć

Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym
Szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniem ratowniczym na poziomie interwencyjnym

Additional information